Trang chủ > Lớp 10 > Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 10

Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 10

Giới thiệu về Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 10

Ảnh Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 10 Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 10 gồm 30 bài viết bám sát vào nội dung của chương trình Ngữ văn 10.
Mục lục bài viết:
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
Văn bản
Lập dàn ý bài văn tự sự
Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự
Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
Luyện viết đoạn văn tự sự
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
Tóm tắt văn bản tự sự
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)
Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ
Trình bày về một vấn đề
Lập kế hoạch cá nhân
Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
Lập dàn ý bài văn thuyết minh
Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh
Khái quát lịch sử tiếng Việt
Phương pháp thuyết minh
Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
Tóm tắt văn bản thuyết minh
Lập dàn ý bài văn nghị luận
Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Lập luận trong văn nghị luận
Văn bản văn học
Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối
Nội dung và hình thức của văn bản văn học
Các thao tác nghị luận
Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
Viết quảng cáo

Mục lục Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 10

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
Văn bản
Lập dàn ý bài văn tự sự
Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự
Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
Luyện viết đoạn văn tự sự
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
Tóm tắt văn bản tự sự
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)
Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ
Trình bày về một vấn đề
Lập kế hoạch cá nhân
Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
Lập dàn ý bài văn thuyết minh
Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh
Khái quát lịch sử tiếng Việt
Phương pháp thuyết minh
Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
Tóm tắt văn bản thuyết minh
Lập dàn ý bài văn nghị luận
Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Lập luận trong văn nghị luận
Văn bản văn học
Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối
Nội dung và hình thức của văn bản văn học
Các thao tác nghị luận
Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
Viết quảng cáo