Trang chủ > Lớp 8 > Soạn Văn 8 (hay nhất)

Soạn Văn 8 (hay nhất)

Giới thiệu về Soạn Văn 8 (hay nhất)

Ảnh Soạn Văn 8 (hay nhất) Soạn Văn 8 (hay nhất) gồm có 2 tập.
Soạn văn 8 Tập 1: gồm 17 bài với tổng số 55 bài viết.
Soạn văn 8 Tập 2: gồm 17 bài với tổng số 57 bài viết.
Soạn Văn 8 (hjay nhất) giúp các em học sinh hoàn thành tốt công việc soạn bài về nhà, hiểu bài sâu hơn và từ đó thêm yêu thích môn học ngữ văn này hơn để đạt được kết quả cao trong học tập.

Mục lục Soạn Văn 8 (hay nhất)

Soạn văn 8 Tập 1

Bài 1

Tôi đi học (trang 9 Soạn văn 8)
Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ (trang 11 Soạn văn 8)
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản (trang 12 Soạn văn 8)

Bài 2

Trong lòng mẹ (trang 9 Soạn văn 8)
Trường từ vựng (trang 21 Soạn văn 8)
Bố cục của văn bản (trang 26 Soạn văn 8)

Bài 3

Tức nước vỡ bờ (trang 32 Soạn văn 8)
Xây dựng đoạn văn trong văn bản (trang 34 Soạn văn 8)
Viết bài tập làm văn số 1 (trang 42 Soạn văn 8)

Bài 4

Lão Hạc (trang 48 Soạn văn 8)
Từ tượng hình, từ tượng thanh (trang 50 Soạn văn 8)
Liên kết các đoạn văn trong văn bản (trang 53 Soạn văn 8)

Bài 5

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội (trang 58 Soạn văn 8)
Tóm tắt văn bản tự sự (trang 60 Soạn văn 8)
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (trang 61 Soạn văn 8)
Trả bài tập làm văn số 1 (trang 62 Soạn văn 8)

Bài 6

Cô bé bán diêm (trang 68 Soạn văn 8)
Trợ từ, thán từ (trang 70 Soạn văn 8)
Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự (trang 74 Soạn văn 8)

Bài 7

Đánh nhau với cối xay gió (trang 79 Soạn văn 8)
Tình thái từ (trang 81 Soạn văn 8)
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 84 Soạn văn 8)

Bài 8

Chiếc lá cuối cùng (trang 90 Soạn văn 8)
Chương trình địa phương (trang 93 Soạn văn 8)
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 95 Soạn văn 8)

Bài 9

Hai cây phong (trang 100 Soạn văn 8)
Nói quá (trang 102 Soạn văn 8)
Viết bài tập làm văn số 2 (trang 103 Soạn văn 8)

Bài 10

Ôn tập truyện kí Việt Nam (trang 104 Soạn văn 8)
Thông tin về ngày trái đất năm 2000 (trang 107 Soạn văn 8)
Nói giảm nói tránh (trang 108 Soạn văn 8)
Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 110 Soạn văn 8)

Bài 11

Câu ghép (trang 113 Soạn văn 8)
Trả bài tập làm văn số 2 (trang 115 Soạn văn 8)
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh (trang 117 Soạn văn 8)

Bài 12

Ôn dịch thuốc lá (trang 121 Soạn văn 8)
Câu ghép (tiếp theo) (trang 124 Soạn văn 8)
Phương pháp thuyết minh (trang 128 Soạn văn 8)

Bài 13

Bài toán dân số (trang 132 Soạn văn 8)
Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm (trang 135 Soạn văn 8)
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh (trang 140 Soạn văn 8)

Bài 14

Chương trình địa phương (phần Văn - Kì 1) (trang 141 Soạn văn 8)
Dấu ngoặc kép (trang 142 Soạn văn 8)
Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng ( trang 143 Soạn văn 8)
Viết bài tập làm văn số 3 (trang 144 Soạn văn 8)

Bài 15

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (trang 147 Soạn văn 8).
Đập đá ở Côn Lôn (trang 150 Soạn văn 8)
Ôn luyện về dấu câu (trang 152 Soạn văn 8)
Thuyết minh về một thể loại văn học (trang 152 Soạn văn 8)

Bài 16

Muốn làm thằng cuội (trang 156 Soạn văn 8)
Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (trang 158 Soạn văn 8)
Trả bài tập làm văn số 3 (trang 160 Soạn văn 8)

Bài 17

Hai chữ nước nhà (trang 162 Soạn văn 8)
Làm thơ bảy chữ (trang 164 Soạn văn 8)
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 (trang 166 Soạn văn 8)

Soạn văn 8 Tập 2

Bài 18

Nhớ rừng (trang 7 sgk Ngữ văn 8 tập 2)
Ông đồ (trang 10 Ngữ văn 8 tập 2)
Câu nghi vấn (trang 11 Ngữ văn 8 tập 2)
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh (trang 15 sgk Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 19

Quê hương (trang 18 Ngữ văn 8 tập 2)
Khi con tu hú (trang 18 Ngữ văn 8 tập 2)
Câu nghi vấn (tiếp theo) (trang 23 Ngữ văn 8 tập 2)
Thuyết minh về một phương pháp cách làm (trang 25 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 20

Tức cảnh Pắc Bó (trang 29 sgk Ngữ văn 8 tập 2)
Câu cầu khiến (trang 32 sgk Ngữ văn 8 tập 2)
Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh (trang 35 sgk Ngữ văn 8 tập 2)
Ôn tập về văn bản thuyết minh (trang 35 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 21

Ngắm trăng (trang 38 sgk Ngữ văn 8 tập 2)
Đi đường (Tẩu lộ) (trang 40 Ngữ văn 8 tập 2)
Câu cảm thán (trang 46 Ngữ văn 8 tâp 2)
Câu trần thuật (trang 46 Ngữ văn 8 tập 2)
Viết bài tập làm văn số 5 (trang 49 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 22

Thiên đô chiếu (trang 51 Ngữ văn 8 tập 2)
Câu phủ định (trang 53 Ngữ văn 8 tập 2)
Chương trình địa phương (phần văn) (trang 56 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 23

Hịch tướng sĩ (trang 61 Ngữ văn 8 tập 2)
Hành động nói (trang 63 Ngữ văn 8 tập 2)
Trả bài tập làm văn số 5 (trang 65 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 24

Nước Đại Việt ta (trang 69 Ngữ văn 8 tập 2)
Hành động nói tiếp theo (trang 71 Ngữ văn 8 tập 2)
Ôn tập về luận điểm (trang 75 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 25

Bàn về phép học (trang 78 Ngữ văn 8 tập 2)
Viết đoạn văn trình bày luận điểm (trang 76 Ngữ văn 8 tập 2)
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm (trang 79 Ngữ văn 8 tập 2)
Viết bài tập làm văn số 6 (trang 83 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 26

Thuế máu (trang 91 Ngữ văn 8 tập 2)
Hội thoại (trang 94 Ngữ văn 8 tập 2)
Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận (trang 97 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 27

Đi bộ ngao du (trang 101 Ngữ văn 8 tập 2)
Hội thoại (tiếp theo) (trang 102 Ngữ văn 8 tập 2)
Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận (trang 104 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 28

Kiểm tra Văn (trang 106 Ngữ văn 8 tập 2)
Lựa chọn trật tự từ trong câu (trang 108 Ngữ văn 8 tập 2)
Trả bài tập làm văn số 6 (trang 111 Ngữ văn 8 tập 2)
Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận (trang 116 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 29

Ông Giuốc - Đanh mặc lễ phục (trang 121 Ngữ văn 9 tập 2)
Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu (trang 123 Ngữ văn 8 tập 2)
Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận (trang 125 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 30

Chương trình địa phương (phần văn) (trang 126 Ngữ văn 8 tập 2)
Chữa lỗi diễn đạt (trang 127 ngữ văn 8 tập 2)
Viết bài tập làm văn số 7 (trang 128 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 31

Tổng kết phần văn (trang 130 Ngữ văn 8 tập 2)
Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt
Văn bản tường trình (trang 132 Ngữ văn 8 tập 2)
Luyện tập về văn bản tường trình (trang 137 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 32

Trả bài kiểm tra Văn
Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo) (trang 138 Ngữ văn 8 tập 2)
Trả bài tập làm văn số 7 (trang 140 Ngữ văn 8 tập 2)
Văn bản thông báo (trang 142 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 33

Tổng kết phần văn (tiếp theo) (trang 144 Ngữ văn 8 tập 2)
Chương trình địa phương (phần tiếng việt) (trang 145 Ngữ văn 8 tập 2)
Kiểm tra tổng hợp cuối năm (trang 146 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 34

Tổng kết phần văn (tiếp theo) (trang 148 Ngữ văn 8 tập 2)
Luyện tập làm văn bản thông báo (trang 148 Ngữ văn 8 tập 2)
Ôn tập phần làm văn (trang 151 Ngữ văn 8 tập 2)