Trang chủ > Lớp 9 > Ôn thi vào lớp 10 môn Văn

Ôn thi vào lớp 10 môn Văn

Giới thiệu về Ôn thi vào lớp 10 môn Văn

Ảnh Ôn thi vào lớp 10 môn Văn Ôn thi vào lớp 10 môn Văn gồm 17 bài viết là các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn Văn.
Mục lục bài viết:
Hướng dẫn: Ôn thi vào lớp 10 môn Văn phần Tiếng Việt
Hướng dẫn: Cách làm phần Đọc hiểu văn bản ôn thi vào 10 môn Văn
Hướng dẫn ôn tập: Chuyện người con gái Nam Xương
Hướng dẫn ôn tập tác phẩm: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Hướng dẫn ôn tập: Hoàng Lê nhất thống chí
Hướng dẫn ôn tập tác phẩm: Chị em Thúy Kiều
Hướng dẫn ôn tập: Cảnh ngày xuân
Hướng dẫn ôn tập: Kiều ở lầu Ngưng Bích
Hướng dẫn ôn tập tác phẩm: Đồng chí
Hướng dẫn ôn tập tác phẩm: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Hướng dẫn ôn tập tác phẩm: Đoàn thuyền đánh cá
Hướng dẫn ôn tập bài: Bếp lửa
Hướng dẫn ôn tập bài: Ánh trăng
Hướng dẫn ôn tập bài: Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)
Hướng dẫn ôn tập bài: Viếng lăng Bác (Viễn Phương)
Hướng dẫn ôn tập bài: Sang thu (Hữu Thỉnh)
Ôn tập: Nói với con (Y Phương)

Mục lục Ôn thi vào lớp 10 môn Văn

Hướng dẫn: Ôn thi vào lớp 10 môn Văn phần Tiếng Việt
Hướng dẫn: Cách làm phần Đọc hiểu văn bản ôn thi vào 10 môn Văn
Hướng dẫn ôn tập: Chuyện người con gái Nam Xương
Hướng dẫn oon tập tác phẩm: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Hướng dẫn ôn tập: Hoàng Lê nhất thống chí
Hướng dẫn ôn tập tác phẩm: Chị em Thúy Kiều
Hướng dẫn ôn tập: Cảnh ngày xuân
Hướng dẫn ôn tập: Kiều ở lầu Ngưng Bích
Hướng dẫn ôn tập tác phẩm: Đồng chí
Hướng dẫn ôn tập tác phẩm: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Hướng dẫn ôn tập tác phẩm: Đoàn thuyền đánh cá
Hướng dẫn ôn tập bài: Bếp lửa
Hướng dẫn ôn tập bài: Ánh trăng
Hướng dẫn ôn tập bài: Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)
Hướng dẫn ôn tập bài: Viếng lăng Bác (Viễn Phương)
Hướng dẫn ôn tập bài: Sang thu (Hữu Thỉnh)
Ôn tập: Nói với con (Y Phương)