Trang chủ > Lớp 12 > Đề kiểm tra Lịch sử 12

Đề kiểm tra Lịch sử 12

Giới thiệu về Đề kiểm tra Lịch sử 12

Ảnh Đề kiểm tra Lịch sử 12 Đề kiểm tra Lịch sử 12 gồm có 32 đề chọn lọc có đáp án, cực sát đề chính thức. Trong đó có các đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút, kiểm tra học kì 1, kiểm tra học kì 2.
Chương trình Lịch sử 12 phần I: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000, gồm có 6 chương.
CHƯƠNG I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)
CHƯƠNG II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)
CHƯƠNG III. CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 – 2000)
CHƯƠNG IV. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)
CHƯƠNG V. QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)
CHƯƠNG VI. CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA
Phần II: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000, gồm có 5 chương.
CHƯƠNG I. VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930
CHƯƠNG II. VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945
CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954
CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975
CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Mục lục Đề kiểm tra Lịch sử 12

Top 32 Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 12 chọn lọc có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3)
Xem đề kiểm tra
Xem đề kiểm tra
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 (Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 (Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 (Đề 4)
Xem đề kiểm tra
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 12 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 12 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 12 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 12 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 4)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 (Đề 1)
Xem đề kiểm tra
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 (Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 2)
Xem đề kiểm tra
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 12 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 12 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 12 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 12 (Đề 4)