Trang chủ > Lớp 10 > Chuyên đề Vật Lí 10 (có đáp án)

Chuyên đề Vật Lí 10 (có đáp án)

Giới thiệu về Chuyên đề Vật Lí 10 (có đáp án)

Ảnh Chuyên đề Vật Lí 10 (có đáp án) Chuyên đề Vật Lí 10 gồm 98 bài viết là các bài tập Vật Lí 10 có đáp án. Các bài tập theo các chuyên đề sau:
Chuyên đề: Động học chất điểm
Chủ đề: Chuyển động thẳng đều
Chủ đề: Chuyển động thẳng biến đổi đều
Chủ đề: Sự rơi tự do
Chủ đề: Chuyển động tròn đều
Chủ đề: Tính tương đối của chuyển động, Công thức tính vận tốc
Chủ đề: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý
Bài tập tổng hợp Động học chất điểm
Bài tập trắc nghiệm Động học chất điểm
Chuyên đề: Động lực học chất điểm
Tổng hợp và phân tích lực
Các định luật Newton
Lực hấp dẫn
Lực đàn hồi
Chuyển động của vật bị ném
Lực ma sát
Lực hướng tâm
Bài tập tổng hợp Động lực học chất điểm
Bài tập trắc nghiệm Động lực học chất điểm
Chuyên đề: Cân bằng và chuyển động của vật rắn
Chuyên đề: Các định luật bảo toàn
Chuyên đề: Chất khí
Chuyên đề: Cơ sở của nhiệt động lực học
Chuyên đề: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể5

Mục lục Chuyên đề Vật Lí 10 (có đáp án)

Chuyên đề: Động học chất điểm

Tổng hợp lý thuyết Chương Động học chất điểm

Chủ đề: Chuyển động thẳng đều

Dạng 1: Xác định vận tốc, quãng đường và thời gian trong chuyển động thẳng đều
Dạng 2: Viết phương trình chuyển động thẳng đều
Dạng 3: Vẽ đồ thị của chuyển động thằng đều

Chủ đề: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Dạng 1: Xác định vận tốc, gia tốc, quãng đường trong chuyển động thẳng biến đổi đều
Dạng 2: Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ n và trong n giây cuối
Dạng 3: Viết phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều

Chủ đề: Sự rơi tự do

Dạng 1: Tính quãng đường, vận tốc trong rơi tự do
Dạng 2: Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ n và n giây cuối
Dạng 3: Xác định vị trí 2 vật gặp nhau được thả rơi tại thời điểm khác nhau

Chủ đề: Chuyển động tròn đều

Dạng 1: Xác định tốc độ trung bình, tốc độ dài, tốc độ góc trong chuyển động tròn

Chủ đề: Tính tương đối của chuyển động, Công thức tính vận tốc

Dạng 1: Xác định vận tốc tuyệt đối, vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo

Chủ đề: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Dạng 1: Tính sai số tuyệt đối, sai số tỉ đối của phép đo các đại lượng vật lý

Bài tập tổng hợp Động học chất điểm

Bài tập chương Động học chất điểm (P1)
Bài tập chương Động học chất điểm (P2)
Bài tập chương Động học chất điểm (P3)

Bài tập trắc nghiệm Động học chất điểm

100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Chuyên đề: Động lực học chất điểm

Tổng hợp lý thuyết Chương Động lực học chất điểm

Tổng hợp và phân tích lực

Dạng 1: Tổng hợp, phân tích lực đồng quy theo quy tắc hình bình hành

Các định luật Newton

Dạng 2: Vật trượt trên mặt phẳng ngang, mặt phẳng nghiêng - Áp dụng định luật 1, 2 Niutơn
Dạng 3: Vật trượt trên mặt phẳng ngang, mặt phẳng nghiêng - Áp dụng định luật 3 Niutơn

Lực hấp dẫn

Dạng 4: Tính lực hấp dẫn giữa hai vật
Dạng 5: Tính trọng lượng của vật thay đổi theo độ cao

Lực đàn hồi

Dạng 6: Tính lực đàn hồi, độ biến dạng của lò xo

Chuyển động của vật bị ném

Dạng 7: Bài toán ném vật theo phương thẳng đứng
Dạng 8: Bài toán ném vật theo phương ngang

Lực ma sát

Dạng 9: Tính lực ma sát, hệ số ma sát
Dạng 10: Tính quãng đường, thời gian đi được khi có lực ma sát
Dạng 11: Tính lực kéo để xe chuyển động khi có ma sát
Dạng 12: Tính vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng có ma sát

Lực hướng tâm

Dạng 13: Tính lực hướng tâm
Dạng 14: Tính áp lực của vật tại điểm cao nhất của vòng cầu
Dạng 15: Tính độ biến dạng của lò xo khi vật chuyển động tròn quanh 1 điểm cố định

Bài tập tổng hợp Động lực học chất điểm

Bài tập chương Động lực học chất điểm (P1)
Bài tập chương Động lực học chất điểm (P2)
Bài tập chương Động lực học chất điểm (P3)

Bài tập trắc nghiệm Động lực học chất điểm

100 câu trắc nghiệm Động lực học chất điểm có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Động lực học chất điểm có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Động lực học chất điểm có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
100 câu trắc nghiệm Động lực học chất điểm có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Động lực học chất điểm có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Động lực học chất điểm có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Chuyên đề: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Tổng hợp lý thuyết Chương Cân bằng và chuyển động của vật rắn
Lý thuyết: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
Lý thuyết: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
Lý thuyết: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
Lý thuyết: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
Lý thuyết: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Lý thuyết: Ngẫu lực
Lý thuyết tổng hợp chương Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Chuyên đề: Các định luật bảo toàn

Tổng hợp lý thuyết Chương Các định luật bảo toàn
Dạng 1: Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng
Dạng 2: Bài tập về công và công suất
Dạng 3: Bài tập về động năng
Dạng 4: Bài tập về thế năng
Dạng 5: Cơ năng – Định luật bảo toàn cơ năng
Bài tập chương Các định luật bảo toàn (P1)
Bài tập chương Các định luật bảo toàn (P2)
Bài tập chương Các định luật bảo toàn (P3)

Chuyên đề: Chất khí

Tổng hợp lý thuyết Chương Chất khí
Tổng hợp lý thuyết chương Chất khí
Dạng 1: Cấu tạo chất, Thuyết động học phân tử chất khí
Dạng 2: Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt
Dạng 3: Định luật Sác-lơ
Dạng 4: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
Dạng 5: Phương trình Claperon, Medeleev
Dạng 6: Đồ thị trạng thái khí lí tưởng
Bài tập Vật Lý 10 chương Chất khí (phần 1)
Bài tập Vật Lý 10 chương Chất khí (phần 2)

Chuyên đề: Cơ sở của nhiệt động lực học

Tổng hợp lý thuyết Chương Cơ sở của nhiệt động lực học
Tổng hợp lý thuyết chương Cơ sở của nhiệt động lực học
Dạng 1: Nội năng và sự biến thiên nội năng
Dạng 2: Nguyên lí 1 nhiệt động lực học
Dạng 3: Nguyên lí 2 nhiệt động lực học
Bài tập Vật Lý 10 chương Cơ sở của nhiệt động lực học (phần 1)
Bài tập Vật Lý 10 chương Cơ sở của nhiệt động lực học (phần 2)
40 câu trắc nghiệm Cơ sở của nhiệt động lực học có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
30 câu trắc nghiệm Cơ sở của nhiệt động lực học có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

Chuyên đề: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Tổng hợp lý thuyết Chương Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể
Tổng hợp lý thuyết chương Chất rắn và chất lỏng, Sự chuyển thể
Dạng 1: Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình
Dạng 2: Sự nở vì nhiệt của chất rắn
Dạng 3: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
Dạng 4: Sự chuyển thể của các chất
Dạng 5: Độ ẩm của không khí
Bài tập Vật Lý 10 chương Chất rắn và chất lỏng, Sự chuyển thể (Phần 1)
Bài tập Vật Lý 10 chương Chất rắn và chất lỏng, Sự chuyển thể (Phần 2)
Bài tập Vật Lý 10 chương Chất rắn và chất lỏng, Sự chuyển thể (Phần 3)
80 câu trắc nghiệm Chất rắn và chất lỏng - Sự chuyển thể có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
80 câu trắc nghiệm Chất rắn và chất lỏng - Sự chuyển thể có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
80 câu trắc nghiệm Chất rắn và chất lỏng - Sự chuyển thể có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
50 câu trắc nghiệm Chất rắn và chất lỏng - Sự chuyển thể có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
50 câu trắc nghiệm Chất rắn và chất lỏng - Sự chuyển thể có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)