Trang chủ > Lớp 9 > Giải SBT Tin học 9

Giải SBT Tin học 9

Giới thiệu về Giải SBT Tin học 9

Ảnh Giải SBT Tin học 9 Giải SBT Tin học 9 gồm 14 bài viết là phương pháp giải bài tập trong Sách bài tập Tin học 9. Loạt bài viết này sẽ giúp các bạn giải nhanh các bài tập của 4 chương trong chương trình Tin học 9.
Chương 1: Chương trình bảng tính
Nội dung bài tập: Từ máy tính đến mạng máy tính, mạng thông tin toàn cầu Internet, Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet, thực hành.
Chương 2: Một số vấn đề xã hội của tin học
Bảo vệ thông tin máy tính
Bài thực hành 4: Sao lưu dự phòng và quét virus
Tin học và xã hội
Chương 3: Phần mềm trình chiếu
Nội dung bài tập: Bài trình chiếu, định dạng trang chiếu, thêm hình ảnh vào trang chiếu...
Chương 4: Đa phương tiện
Thông tin đa phương tiện
Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity
Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker
Bài thực hành: Tạo sản phẩm âm thanh bằng Audacity
Bài thực hành: Tạo video ngắn bằng Movie Maker

Mục lục Giải SBT Tin học 9

Chương 1: Chương trình bảng tính

Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính - trang 6 SBT Tin học 9
Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet - trang 13 SBT Tin học 9
Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet - trang 19 SBT Tin học 9
Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử - trang 28 SBT Tin học 9

Chương 2: Một số vấn đề xã hội của tin học

Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính - trang 35 SBT Tin học 9
Bài 6: Tin học và xã hội - trang 42 SBT Tin học 9

Chương 3: Phần mềm trình chiếu

Bài 7: Phần mềm trình chiếu - trang 46 SBT Tin học 9
Bài 8: Bài trình chiếu - trang 51 SBT Tin học 9
Bài 9: Định dạng trang chiếu - trang 60 SBT Tin học 9
Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu - trang 69 SBT Tin học 9
Bài 11: Tạo các hiệu ứng động - trang 80 SBT Tin học 9

Chương 4: Đa phương tiện

Bài 12: Thông tin đa phương tiện - trang 89 SBT Tin học 9
Bài 13: Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity - trang 95 SBT Tin học 9
Bài 14: Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker - trang 102 SBT Tin học 9