Trang chủ > Lớp 9 > Soạn Văn 9 (hay nhất)

Soạn Văn 9 (hay nhất)

Giới thiệu về Soạn Văn 9 (hay nhất)

Ảnh Soạn Văn 9 (hay nhất) Soạn Văn 9 (hay nhất) gồm 133 bài viết là các bài soạn văn hay nhất của chương trình Ngữ văn lớp 9.
Mục lục các bài viết:
Bài 1
Phong cách Hồ Chí Minh
Các phương châm hội thoại
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Bài 2
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Bài 3
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Xưng hô trong hội thoại
Viết bài tập làm văn số 1: Văn thuyết minh
Bài 4
Chuyện người con gái Nam Xương
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Sự phát triển của từ vựng
Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự
Bài 5
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)
Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Bài 6
Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)
Thuật ngữ
...

Mục lục Soạn Văn 9 (hay nhất)

Soạn văn lớp 9 Tập 1

Bài 1

Phong cách Hồ Chí Minh - trang 8 Ngữ Văn 9 tập 1
Các phương châm hội thoại - Trang 9 Ngữ Văn 9 tạp 1
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - Sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1

Bài 2

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - trang 21 sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 9 tập 1
Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 - tập 1

Bài 3

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1 trang 36
Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Xưng hô trong hội thoại - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1

Bài 4

Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Sự phát triển của từ vựng - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1

Bài 5

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1
Hoàng Lê nhất thống chí - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Trả bài tập làm văn số 1 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1

Bài 6

Truyện Kiều của Nguyễn Du - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều) - Sách giáo khoa ngữ văn 9 tập 1
Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều) - Sách giáo khoa ngữ văn 9 tập 1
Thuật ngữ - Sách giáo khoa ngữ văn 9 tập 1
Miêu tả trong văn bản tự sự - Sách giáo khoa ngữ văn 9 tập 1

Bài 7

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Trau dồi vốn từ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1

Bài 8

Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1

Bài 9

Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Chương trình địa phương (phần văn) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Tổng kết về từ vựng (I) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Tổng kết về từ vựng (II) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1

Bài 10

Đồng chí - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Kiểm tra truyện trung đại - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Nghị luận trong văn bản tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1

Bài 11

Đoàn thuyền đánh cá - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Bếp lửa - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Tập làm thơ tám chữ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1

Bài 12

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Ánh trăng - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1

Bài 13

Làng (trích) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Chương trình địa phương phần tiếng việt - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm - Sách giáo khoa ngữ Văn 9 Tập 1

Bài 14

Lặng lẽ Sa Pa - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Ôn tập phần tiếng việt - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Người kể trong văn bản tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1

Bài 15

Chiếc lược ngà - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (I) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (II) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Kiểm tra phần tiếng việt - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Ôn tập phần tập làm văn - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1

Bài 16

Cố hương - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Ôn tập làm văn (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1

Bài 17

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Trả bài tập làm văn số 3 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1

Soạn văn lớp 9 Tập 2

Bài 18

Bàn về đọc sách - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Khởi ngữ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Phép phân tích và tổng hợp - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Luyện tập phân tích và tổng hợp - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 19

Tiếng nói của văn nghệ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Các thành phần biệt lập - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 20

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Các thành phần biệt lập (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Viết bài tập làm văn số 5 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1

Bài 21

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 22

Con cò - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Trả bài tập làm văn số 5 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 2
Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 23

Mùa xuân nho nhỏ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Viếng lăng bác - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Viết bài tập làm văn số 6 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 24

Sang thu - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Nói với con - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Nghĩa tường minh và hàm ý - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 25

Mây và sóng - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Ôn tập về thơ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Trả bài tập làm văn số 6 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 26

Tổng kết phần văn bản nhật dụng - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Kiểm tra về thơ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Viết bài tập làm văn số 7 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 27

Bến quê - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II -Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 28

Những ngôi sao xa xôi - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Trả bài tập làm văn số 7 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Biên bản - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 29

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Tổng kết về ngữ pháp - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Luyện tập viết biên bản - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Hợp đồng - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 30

Bố của Xi-Mông - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Ôn tập truyện lớp 9 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 31

Con chó Bấc - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Kiểm tra về truyện
Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Luyện tập viết hợp đồng - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 32

Bắc Sơn - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Tổng kết phần văn học nước ngoài - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Tổng kết phần tập làm văn - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 33

Tôi và chúng ta - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Tổng kết phần văn học - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Kiểm tra tổng hợp cuối năm - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 34

Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2