Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Công nghệ 12

Giải BT Công nghệ 12

Giới thiệu về Giải BT Công nghệ 12

Ảnh Giải BT Công nghệ 12 Giải BT Công nghệ 12 gồm 30 bài viết là các bài tập bám sát vào nội dung kiến thức của chương trình Công nghệ 12.
Phần 1: Kĩ thuật điện tử
Chương 1: Linh kiện điện tử
Chương 2: Một số mạch điện tử cơ bản
Chương 3: Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản
Chương 4: Một số thiết bị điện tử dân dụng
Phần 2: Kĩ thuật điện
Chương 5: Mạch điện xoay chiều ba pha
Chương 6: Máy điện ba pha
Chương 7: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Loạt bài chuyên đề này sẽ tổng hợp Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 giúp bạn tự tin hơn trong các kì thi.

Mục lục Giải BT Công nghệ 12

Phần 1: Kĩ thuật điện tử

Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

Chương 1: Linh kiện điện tử

Bài 2: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm
Bài 3: Thực hành: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm
Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC
Bài 5: Thực hành: Điôt - Tirixto- Triac
Bài 6: Thực hành: Tranzito

Chương 2: Một số mạch điện tử cơ bản

Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều
Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung
Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản
Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều
Bài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc
Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng Tranzito

Chương 3: Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản

Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển
Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu
Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Chương 4: Một số thiết bị điện tử dân dụng

Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông
Bài 18: Máy tăng âm
Bài 19: Máy thu thanh
Bài 20: Máy thu hình
Bài 21: Thực hành: Mạch khuyếch đại âm tần

Phần 2: Kĩ thuật điện

Chương 5: Mạch điện xoay chiều ba pha

Bài 22: Hệ thống điện quốc gia
Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha
Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

Chương 6: Máy điện ba pha

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha
Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha
Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

Chương 7: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
Bài 30: Ôn tập