Trang chủ > Lớp 10 > BT trắc nghiệm Địa Lí 10

BT trắc nghiệm Địa Lí 10

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Địa Lí 10

Ảnh BT trắc nghiệm Địa Lí 10 BT trắc nghiệm Địa Lí 10 gồm 42 bài viết là các bài tập trắc nghiệm môn Địa Lí 10. Các bài tập này bám sát vào nội dung chương trình Địa Lí 10 từ chương 1 đến chương 10.
Mục lục chương trình Địa Lí 10:
- Chương 1: Bản đồ
- Chương 2: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất
- Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyền của lớp vỏ địa lí
- Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
- Chương 5: Địa lí dân cư
- Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế
- Chương 7: Địa lí nông nghiệp
- Chương 8: Địa lí công nghiệp
- Chương 9: Địa lí dịch vụ
- Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững

Mục lục BT trắc nghiệm Địa Lí 10

Chương 1: Bản đồ

Trắc nghiệm Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Trắc nghiệm Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
Trắc nghiệm Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Chương 2: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất

Trắc nghiệm Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
Trắc nghiệm Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyền của lớp vỏ địa lí

Trắc nghiệm Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
Trắc nghiệm Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Trắc nghiệm Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Trắc nghiệm Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
Trắc nghiệm Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
Trắc nghiệm Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
Trắc nghiệm Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
Trắc nghiệm Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Trắc nghiệm Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
Trắc nghiệm Bài 16: Sông. Thủy triều. Dòng biển
Trắc nghiệm Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
Trắc nghiệm Bài 18: Sinh quyên. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

Trắc nghiệm Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất
Trắc nghiệm Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
Trắc nghiệm Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Chương 5: Địa lí dân cư

Trắc nghiệm Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số
Trắc nghiệm Bài 23: Cơ cấu dân số
Trắc nghiệm Bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
Trắc nghiệm Bài 25: Thực hành: Phân tích bản đồ phân nố dân cư thế giới

Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế

Trắc nghiệm Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

Chương 7: Địa lí nông nghiệp

Trắc nghiệm Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Trắc nghiệm Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt
Trắc nghiệm Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi
Trắc nghiệm Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Chương 8: Địa lí công nghiệp

Trắc nghiệm Bài 31: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
Trắc nghiệm Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp
Trắc nghiệm Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Trắc nghiệm Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Chương 9: Địa lí dịch vụ

Trắc nghiệm Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
Trắc nghiệm Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải
Trắc nghiệm Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải
Trắc nghiệm Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma
Trắc nghiệm Bài 40: Địa lí ngành thương mại

Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững

Trắc nghiệm Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Trắc nghiệm Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững