Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Lịch sử 6

Giải BT Lịch sử 6

Giới thiệu về Giải BT Lịch sử 6

Ảnh Giải BT Lịch sử 6 Giải BT Lịch sử 6 gồm 2 phần:
Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới cổ đại gồm có 5 bài viết
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ gồm có 4 chương và 21 bài viết
Chương 1: Buổi đầu lịch sử nước ta 2
Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc 7
Chương 3: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập 9
Chương 4: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X 3
Giải BT Lịch sử 6 giúp các em học sinh hiểu sâu hơn về lịch sử, biết cách trả lời câu hỏi chính xác hơn!

Mục lục Giải BT Lịch sử 6

Mở đầu

Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử (trang 3 sgk Lịch Sử 6)
Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử (trang 6 sgk Lịch Sử 6)

Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

Bài 3: Xã hội nguyên thủy (trang 9 sgk Lịch Sử 6)
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông (trang 11 sgk Lịch Sử 6)
Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây (trang 13 sgk Lịch Sử 6)
Bài 6: Văn hóa cổ đại (trang 19 sgk Lịch Sử 6)
Bài 7: Ôn tập (trang 21 sgk Lịch Sử 6)

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X

Chương 1: Buổi đầu lịch sử nước ta

Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nươc ta (trang 23 sgk Lịch Sử 6)
Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta (trang 28 sgk Lịch Sử 6)

Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc

Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế (trang 31 sgk Lịch Sử 6)
Bài 11: Những chuyển biến về xã hội (trang 33 sgk Lịch Sử 6)
Bài 12: Nước Văn Lang (trang 35 sgk Lịch Sử 6)
Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang (trang 38 sgk Lịch Sử 6)
Bài 14: Nước Âu Lạc (trang 41 sgk Lịch Sử 6)
Bài 15: Nươc Âu Lạc (tiếp theo) (trang 43 sgk Lịch Sử 6)
Bài 16: Ôn tập chương I và II (trang 46 sgk Lịch Sử 6)

Chương 3: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) (trang 47 sgk Lịch Sử 6)
Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (trang 50 sgk Lịch Sử 6)
Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (trang 53 sgk Lịch Sử 6)
Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo) (trang 55 sgk Lịch Sử 6)
Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (trang 58 sgk Lịch Sử 6)
Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo) (trang 61 sgk Lịch Sử 6)
Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX (trang 63 sgk Lịch Sử 6)
Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ IX (trang 67 sgk Lịch Sử 6)
Bài 25: Ôn tập chương III (trang 70 sgk Lịch Sử 6)

Chương 4: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X

Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương (trang 71 sgk Lịch Sử 6)
Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 (trang 74 sgk Lịch Sử 6)
Bài 28: Ôn tập (trang 76 sgk Lịch Sử 6)