Trang chủ > Lớp 12 > Tài liệu môn Toán Ôn thi THPT Quốc gia

Tài liệu môn Toán Ôn thi THPT Quốc gia

Giới thiệu về Tài liệu môn Toán Ôn thi THPT Quốc gia

Ảnh Tài liệu môn Toán Ôn thi THPT Quốc gia Tài liệu môn Toán Ôn thi THPT Quốc gia gồm 50 bài viết theo các chuyên đề:
- Chuyên đề: Hàm số
- Chuyên đề: Hàm số mũ - Hàm số logarit
- Chuyên đề: Nguyên hàm - Tích phân - Ứng dụng
- Chuyên đề: Số phức
Các dạng bài Toán thực tế
- Chuyên đề: Hình không gian
Chủ đề: Góc và khoảng cách lớp 11
Chủ đề: Mặt nón - Mặt trụ - Mặt cầu
Chủ đề: Quan hệ song son
- Chuyên đề: Hình học giải tích OXYZ

Thông qua việc luyện các đề theo chuyên đề, các bạn sẽ ôn lại những kiến thức đã được học và rèn luyện các kỹ năng làm toán tốt hơn.

Mục lục Tài liệu môn Toán Ôn thi THPT Quốc gia

Chuyên đề: Hàm số

Cực trị của hàm số
130 bài tập Cực trị của hàm số cơ bản có giải chi tiết
14 bài tập Cực trị của hàm số nâng cao có giải chi tiết
Tiệm cận của đồ thị hàm số: kỹ năng làm bài, kỹ năng sử dụng máy tính
50 bài tập Tiệm cận có giải chi tiết
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số: lý thuyết, các dạng bài
70 bài tập tiếp tuyến của đồ thị hàm số có giải chi tiết
Tính đơn điệu của hàm số
60 bài tập Tính đơn điệu của hàm số có giải chi tiết
Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
220 bài tập Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số có giải chi tiết
25 bài tập trắc nghiệm bảng biến thiên và các bài toán liên quan
Đồ thị hàm số: hàm số bậc ba, hàm số bậc bốn trùng phương, hàm số phân thức, hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối
60 bài tập đồ thị các hàm số có giải chi tiết

Chuyên đề: Hàm số mũ - Hàm số logarit

Lý thuyết và 31 câu nhận biết thông hiểu hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số logarit
10 câu vận dụng thấp hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số logarit
10 câu vận dụng cao hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số logarit
Lý thuyết và 85 bài tập trắc nghiệm logarit có giải chi tiết
Lý thuyết và 115 bài tập trắc nghiệm Lũy thừa có giải chi tiết
Lý thuyết và 100 bài tập phương trình, bất phương trình logarit có giải chi tiết
Lý thuyết và 50 bài tập phương trình mũ có giải chi tiết

Chuyên đề: Nguyên hàm - Tích phân - Ứng dụng

Bài tập Nguyên hàm của hàm số lượng giác có giải chi tiết
Bài tập Nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit có giải chi tiết
Bài tập Nguyên hàm của hàm số chứa căn thức có giải chi tiết
43 Bài tập Phương pháp nguyên hàm từng phần có giải chi tiết (vận dụng thấp)
15 Bài tập Phương pháp nguyên hàm từng phần có giải chi tiết (vận dụng cao)
Lý thuyết, Phương pháp giải bài tập Nguyên hàm
33 bài tập ôn tập tổng hợp phần Nguyên hàm có giải chi tiết
Bài tập Nguyên hàm của hàm số đa thức, phân thức có giải chi tiết (vận dụng cao)
25 bài tập trắc nghiệm tích phân có giải chi tiết (vận dụng cao)
45 bài tập trắc nghiệm tích phân có giải chi tiết (vận dụng thấp)
200 bài tập trắc nghiệm tích phân có giải chi tiết (cơ bản – nâng cao)
Tính tích phân theo công thức
Tính tích phân bằng Phương pháp đổi biến số
Phương pháp tích phân từng phần
Ứng dụng của tích phân: Lý thuyết, bài tập có giải chi tiết
Ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường (cơ bản)
Ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường (nâng cao)
Ứng dụng của tích phân: Tính thể tích vật tròn xoay giới hạn bởi các đường (cơ bản)
Ứng dụng của tích phân: Tính thể tích vật tròn xoay giới hạn bởi các đường (nâng cao)

Chuyên đề: Số phức

50 bài tập trắc nghiệm tập hợp điểm biểu diễn số phức có giải chi tiết
65 bài tập trắc nghiệm phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức có giải chi tiết
90 bài toán các phép toán trên tập số phức có giải chi tiết
Các phép toán trên tập số phức có giải chi tiết

Các dạng bài Toán thực tế

Chuyên đề: Hình không gian

Chủ đề: Góc và khoảng cách lớp 11

Phương pháp tính khoảng cách trong khối chóp đều có giải chi tiết
Phương pháp tính khoảng cách trong khối chóp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy
Phương pháp tính khoảng cách trong khối chóp có mặt bên vuông góc với mặt đáy
Phương pháp tính khoảng cách trong lăng trụ đứng có giải chi tiết
Phương pháp tính khoảng cách trong lăng trụ xiên có giải chi tiết

Chủ đề: Mặt nón - Mặt trụ - Mặt cầu

Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp có các điểm cùng nhìn một đoạn dưới một góc vuông
Tìm tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp có các cạnh bên bằng nhau
Tìm tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy

Chủ đề: Quan hệ song song

Bài tập Quan hệ song song trong không gian cơ bản có giải chi tiết
Bài tập Quan hệ song song trong không gian nâng cao có giải chi tiết
Chủ đề: Thể tích khối đa diện

Chuyên đề: Hình học giải tích OXYZ

75 bài tập trắc nghiệm Hệ trục tọa độ trong không gian có giải chi tiết
58 bài tập trắc nghiệm Phương trình đường thẳng trong không gian có giải chi tiết
90 bài tập trắc nghiệm Phương trình mặt cầu có giải chi tiết
65 bài tập trắc nghiệm Phương trình mặt phẳng trong không gian có giải chi tiết
50 bài tập trắc nghiệm Vị trí tương đối trong không gian có giải chi tiết