Trang chủ > Lớp 11 > Đề kiểm tra Hóa 11

Đề kiểm tra Hóa 11

Giới thiệu về Đề kiểm tra Hóa 11

Ảnh Đề kiểm tra Hóa 11 Đề kiểm tra Hóa 11 gồm 8 bài viết là các đề kiểm tra học kì 1 Hóa Học 11. Các đề kiểm tra bám sát vào nội dung trong sách giáo khoa Hóa học 11.
Mục lục:
Chương 1: Sự điện li
Bài 1: Sự điện li
Bài 2: Axit, bazơ và muối
Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Chương 2: Nitơ - Photpho
Bài 7: Nitơ
Bài 8: Amoniac và muối amoni
Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
Bài 10: Photpho
Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
Bài 12: Phân bón hóa học
Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
Chương 3: Cacbon - Silic
Bài 15: Cacbon
Bài 16: Hợp chất của cacbon
Bài 17: Silic và hợp chất của silic
Bài 18: Công nghiệp silicat
Bài 19: Luyện tập: Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ
Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 23: Phản ứng hữu cơ
Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
Chương 5: Hiđrocacbon no
Bài 25: Ankan
Bài 26: Xicloankan
Bài 27: Luyện tập: Ankan và xicloankan
Bài 28: Bài thực hành số 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Mục lục Đề kiểm tra Hóa 11

Đề kiểm tra học kì 1 Hóa học 11 (Đề 1)
Đề kiểm tra học kì 1 Hóa học 11 (Đề 2)
Đề kiểm tra học kì 1 Hóa học 11 (Đề 3)
Đề kiểm tra học kì 1 Hóa học 11 (Đề 4)