Trang chủ > Lớp 9 > Các dạng bài tập Toán 9 cực hay

Các dạng bài tập Toán 9 cực hay

Giới thiệu về Các dạng bài tập Toán 9 cực hay

Ảnh Các dạng bài tập Toán 9 cực hay Các dạng bài tập Toán 9 cực hay gồm 22 bài viết là các dạng bài tập Toán 9 có chọn lọc. Trong đó có các bài tập Căn bậc hai - Căn bậc ba cực hay, các bài tập Hàm số bậc nhất cực hay.
Chương trình Toán 9:
Toán 9 tập 1
Phần Đại số - Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba
Phần Đại số - Chương 2: Hàm số bậc nhất
Phần Hình học - Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Phần Hình học - Chương 2: Đường tròn
Toán 9 Tập 2
Phần Đại số - Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Phần Đại số - Chương 4: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương trình bậc hai một ẩn
Phần Hình học - Chương 3: Góc với đường tròn
Phần Hình học - Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

Mục lục Các dạng bài tập Toán 9 cực hay

Các dạng bài tập Căn bậc hai - Căn bậc ba cực hay

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết
Tìm điều kiện xác định của biểu thức chứa căn thức cực hay
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay
Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay
Tìm giá trị của x để biểu thức có giá trị thỏa mãn đẳng thức, bất đẳng thức
Cách giải phương trình vô tỉ bằng phương pháp nâng lũy thừa cực hay
Cách giải phương trình vô tỉ bằng phương pháp đặt ẩn phụ cực hay
Cách giải phương trình vô tỉ bằng phương pháp sử dụng biểu thức liên hợp cực hay
Cách giải phương trình vô tỉ bằng phương pháp đánh giá cực hay
4 cách giải phương trình vô tỉ cực hay
Bài toán so sánh, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức chứa căn thức
Căn bậc hai - Căn bậc ba
Bài tập trắc nghiệm: Căn bậc hai số học của một số
Tìm điều kiện để biểu thức căn có nghĩa
Bài tập trắc nghiệm: Tìm điều kiện xác định
So sánh hai số thực
Biến đổi căn thức bậc hai đơn giản
Bài tập trắc nghiệm: Rút gọn biểu thức
Giải phương trình , bất phương trình vô tỉ
Bài tập trắc nghiệm: Giải phương trình, bất phương trình vô tỷ
Căn bậc ba
Ôn tập chương 1

Các dạng bài tập Hàm số bậc nhất cực hay

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số
Phương pháp Tìm tập giá trị của hàm số
Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số
Tìm hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số
Cách xác định hàm số bậc nhất: tập xác định, đồng biến, nghịch biến
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết
Bài toán hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau
Cách làm Bài toán đường thẳng đi qua điểm cố định cực hay
Bài toán Đồ thị hàm số trị tuyệt đối cực hay
Tìm tập xác định của hàm số
Tìm điều kiện để hàm số là hàm bậc nhất, hàm số đồng biến, nghịch biến
Bài tập trắc nghiệm: Hàm số bậc nhất, tính đồng biến, nghịch biến
Đồ thị hàm số y= ax + b (a ≠ 0)
Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Tìm tọa độ giao điểm
Bài tập trắc nghiệm: Tìm điều kiện để hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song
Bài tập trắc nghiệm: Tìm điều kiện để hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song (tiếp)
Chứng minh đồ thị hàm số luôn đi qua một điểm cố định
Công thức nghiệm của phương trình ax+by=c
Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài tập trắc nghiệm: Tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Giải hệ phương trình
Bài tập trắc nghiệm: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Bài tập trắc nghiệm: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Giải toán bằng cách lập hệ phương trình
Ôn tập chương 3
Hàm số y= ax2 (a ≠ 0)
Bài tập trắc nghiệm: Hàm số y= ax2 (a ≠ 0)
Đồ thị hàm số y= ax2
Giải và biện luận phương trình bậc hai
Bài tập trắc nghiệm: Giải phương trình bậc hai
Bài tập trắc nghiệm: Giải phương trình bậc hai
Hệ thức Vi-et và ứng dụng
Bài tập trắc nghiệm: Áp dụng định lí Vi-ét
Phương trình quy về phương trình bậc hai
Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Ôn tập chương 4
Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Bài tập trắc nghiệm: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Bài tập trắc nghiệm: Hệ thức lượng trong tam giác vuông (tiếp theo)
Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Bài tập trắc nghiệm: Tỷ số lượng giác của góc nhọn
Đường tròn
Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn
Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
Vị trí tương đối của 2 đường tròn
Ôn tập chương 2
Góc ở tâm. Số đo cung liên hệ giữa cung và dây
Góc nội tiếp
Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
Góc có đỉnh bên trong, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn
Cung chứa góc
Tứ giác nội tiếp
Đường tròn ngoại tiếp - Đường tròn nội tiếp
Độ dài đường tròn
Diện tích hình tròn
Bài tập trắc nghiệm: Góc với đường tròn (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Góc với đường tròn (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Góc với đường tròn (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm: Góc với đường tròn (phần 4)
Ôn tập chương 3
Hình trụ, Hình nón, Hình cầu
Bài tập trắc nghiệm: Hình trụ, Hình nón, Hình cầu (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Hình trụ, Hình nón, Hình cầu (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Hình trụ, Hình nón, Hình cầu (phần 3)
Chuyên đề: Căn bậc hai
Chuyên đề: Hàm số bậc nhất
Chuyên đề: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Chuyên đề: Phương trình bậc hai một ẩn số
Chuyên đề: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Chuyên đề: Đường tròn
Chuyên đề: Góc với đường tròn
Chuyên đề: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu