Trang chủ > Lớp 12 > Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 12

Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 12

Giới thiệu về Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 12

Ảnh Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 12 Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 12 gồm 16 bài viết giúp các bạn ôn luyện các kiến thức Tiếng Việt - Tập làm văn 12.
Các bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí, Nghị luận về một hiện tượng đời sống, Phong cách ngôn ngữ khoa học, Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ, Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học, Thực hành một số phép tu từ cú pháp, Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận, Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận, Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận, Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận, Nhân vật giao tiếp, Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi, Thực hành về hàm ý, Diễn đạt trong văn nghị luận, Phong cách ngôn ngữ hành chính, Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ.

Mục lục Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 12

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí - Ngữ văn lớp 12
Nghị luận về một hiện tượng đời sống - Ngữ văn lớp 12
Phong cách ngôn ngữ khoa học - Ngữ văn lớp 12
Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ - Ngữ văn lớp 12
Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học - Ngữ văn lớp 12
Thực hành một số phép tu từ cú pháp - Tập làm văn 12
Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận - Tập làm văn 12
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận - Tập làm văn 12
Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận - Tập làm văn 12
Nhân vật giao tiếp - Tập làm văn 12
Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi - Tập làm văn 12
Thực hành về hàm ý - Tập làm văn 12
Diễn đạt trong văn nghị luận - Tập làm văn 12
Phong cách ngôn ngữ hành chính - Tập làm văn 12
Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ - Tập làm văn 12
Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ - Tập làm văn 12