Trang chủ > Lớp 7 > Giải VBT Vật Lí 7

Giải VBT Vật Lí 7

Giới thiệu về Giải VBT Vật Lí 7

Ảnh Giải VBT Vật Lí 7 Giải VBT Vật Lí 7 gồm có 3 chương với tổng số 30 bài viết:
Chương 1: Quang học gồm 9 bài viết
Chương 2: Âm học gồm tất cả 7 bài viết
Chương 3: Điện học gồm tất cả 14 bài viết
Giải VBT Vật Lí 7 giúp các học sinh lớp 7 hoàn thành tốt các bài tập trong VBT Vật Lí 7, từ đó nắm chắc thêm kiến thức, biết cách trình bày và hoàn thành xuất sắc bài tập. Từ đó có thêm động lực để thêm yêu môn học này.

Mục lục Giải VBT Vật Lí 7

Chương 1: Quang học

Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 2: Sự truyền ánh sáng - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
Bài 7: Gương cầu lồi - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 8: Gương cầu lõm - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 9: Tổng kết chương 1: Quang học - Giải VBT Vật Lí 7

Chương 2: Âm học

Bài 10: Nguồn âm - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 11: Độ cao của âm - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 12: Độ to của âm - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 13: Môi trường truyền âm - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 14: Phản xạ âm - Tiếng vang - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 16: Tổng kết chương II: Âm học - Giải VBT Vật Lí 7

Chương 3: Điện học

Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 18: Hai loại điện tích - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 21: Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 24: Cường độ dòng điện - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 25: Hiệu điện thế - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 28: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 29: An toàn khi sử dụng điện - Giải VBT Vật Lí 7
Bài 30: Tổng kết chương III: Điện học - Giải VBT Vật Lí 7