Trang chủ > Lớp 8 > Soạn Văn 8 (siêu ngắn)

Soạn Văn 8 (siêu ngắn)

Giới thiệu về Soạn Văn 8 (siêu ngắn)

Ảnh Soạn Văn 8 (siêu ngắn) Soạn Văn 8 (siêu ngắn) gồm có 2 tập.
Soạn văn 8 Tập 1: gồm 17 bài với tổng số 55 bài viết.
Soạn văn 8 Tập 2: gồm 17 bài với tổng số 57 bài viết.
Soạn Văn 8 (siêu ngắn) giúp các em học sinh hoàn thành tốt công việc soạn bài về nhà một cách ngắn gọn nhất, chính xác nhất và đủ ý nhất. Từ đó hiểu thêm về nội dung bài, hiểu sâu kiến thức và đạt kết quả cao hơn trong học tập.

Mục lục Soạn Văn 8 (siêu ngắn)

Soạn Văn lớp 8 Tập 1

Bài 1

Soạn bài: Tôi đi học (trang 9 Soạn văn 8)
Soạn bài: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ (trang 11 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản (trang 12 Ngữ văn 8)

Bài 2

Soạn bài: Trong lòng mẹ (trang 20 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Trường từ vựng (trang 21 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Bố cục của văn bản (trang 24 Ngữ văn 8)

Bài 3

Soạn bài: Tức nước vỡ bờ (trang 33 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Xây dựng đoạn văn trong văn bản (Trang 35 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1 (trang 40 Ngữ văn 8)

Bài 4

Soạn bài: Lão Hạc (trang 48 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Từ tượng hình, từ tượng thanh (trang 49 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Liên kết các đoạn văn trong văn bản (trang 53 Ngữ văn 8)

Bài 5

Soạn bài: Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội (trang 57 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Tóm tắt văn bản tự sự (trang 60 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (trang 61 Ngữ văn 8)

Bài 6

Soạn bài: Cô bé bán diêm (trang 68 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Trợ từ, thán từ (trang 69 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự (trang 73 Ngữ văn 8)

Bài 7

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió (trang 79 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Tình thái từ (trang 80 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 83 Ngữ văn 8)

Bài 8

Soạn bài: Chiếc lá cuối cùng (trang 90 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt) (trang 90 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 94 ngữ văn 8)

Bài 9

Soạn bài: Hai cây phong (trang 100 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Nói quá (trang 101 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2 (trang 103 Ngữ văn 8)

Bài 10

Soạn bài: Ôn tập truyện kí Việt Nam (trang 104 ngữ văn 8)
Soạn bài: Thông tin về ngày trái đất năm 2000 (trang 107 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Nói giảm nói tránh (trang 107 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 110 Ngữ văn 8)

Bài 11

Soạn bài: Câu ghép (trang 111 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh (trang 117 Ngữ văn 8)

Bài 12

Soạn bài: Ôn dịch thuốc lá (trang 122 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Câu ghép (tiếp theo) (trang 123 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Phương pháp thuyết minh (trang 128 Ngữ văn 8)

Bài 13

Soạn bài: Bài toán dân số (trang 132 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm (trang 136 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh (trang 140 Ngữ văn 8)

Bài 14

Soạn bài: Dấu ngoặc kép (trang 142 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng (trang 144 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 3 (trang 145 Ngữ văn 8)

Bài 15

Soạn bài: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (trang 147 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Đập đá ở Côn Lôn (trang 150 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Ôn luyện về dấu câu (trang 152 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Thuyết minh về một thể loại văn học (trang 154 Ngữ văn 8)

Bài 16

Soạn bài: Muốn làm thằng cuội (trang 156 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (trang 158 Ngữ văn 8)

Bài 17

Soạn bài: Hai chữ nước nhà (trang 162 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Làm thơ bảy chữ (trang 163 Ngữ văn 8)

Soạn Văn lớp 8 Tập 2

Bài 18

Soạn bài: Nhớ rừng (trang 7 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Ông đồ (trang 10 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Câu nghi vấn (trang 11 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh (trang 13 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 19

Soạn bài: Quê hương (trang 18 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Khi con tu hú (trang 20 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Câu nghi vấn (tiếp theo) (trang 22 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Thuyết minh về một phương pháp cách làm (trang 26 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 20

Soạn bài: Tức cảnh Pắc Bó (trang 29 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Câu cầu khiến (trang 29 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh (trang 34 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 21

Soạn bài: Ngắm trăng (trang 38 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Đi đường (trang 40 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Câu cảm thán (trang 44 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Câu trần thuật (trang 46 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 5 - Văn thuyết minh (trang 36 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 22

Soạn bài: Thiên đô chiếu (trang 51 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Câu phủ định (trang 52 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 23

Soạn bài: Hịch tướng sĩ (trang 61 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Hành động nói (trang 62 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 24

Soạn bài: Nước Đại Việt ta (trang 69 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Hành động nói (Tiếp theo) (trang 70 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Ôn tập về luận điểm (trang 73 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 25

Soạn bài: Bàn về phép học (trang 78 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm (trang 79 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm (trang 81 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 6 - Văn nghị luận (trang 83 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 26

Soạn bài: Thuế máu (trang 91 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Hội thoại (trang 93 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận (trang 95 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 27

Soạn bài: Đi bộ ngao du (trang 101 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Hội thoại (tiếp theo) (trang 102 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Luyện tập: Đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận (trang 108 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 28

Soạn bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu (trang 111 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận (trang 113 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 29

Soạn bài: Ông Giuốc-Đanh mặc lễ phục (trang 142 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu (trang 122 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận (trang 125 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 30

Soạn bài: Chữa lỗi diễn đạt (trang 127 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 7 - Văn nghị luận (trang 128 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 31

Soạn bài: Tổng kết phần văn (trang 130 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt (trang 130 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Văn bản tường trình (trang 135 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Luyện tập về văn bản tường trình (trang 136 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 32

Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo) (trang 138 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Văn bản thông báo (trang 142 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 33

Soạn bài: Tổng kết phần văn (tiếp theo) (trang 144 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) (trang 145 Ngữ văn 8 tập 2)

Bài 34

Soạn bài: Tổng kết phần văn (tiếp theo) (trang 148 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Luyện tập làm văn bản thông báo (trang 148 Ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài: Ôn tập phần làm văn (trang 151 Ngữ văn 8 tập 2)