Trang chủ > Lớp 8 > Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất) > Bài 55: Sơ đồ điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Bài 55: Sơ đồ điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Bài 55: Sơ đồ điện

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 55 trang 191: Dựa vào những khái niệm trên, em hãy phân tích và chỉ ra những sơ đồ nào trong hình 55.4 là sơ đồ nguyên lí? Sơ đồ lắp đặt?

Bài giải:

- Sơ đồ a là sơ đồ nguyên lí.

- Sơ đồ b là sơ đồ lắp đặt.

Bài 1 trang 192 Công nghệ 8: Sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt là gì? Chúng khác nhau ở điểm nào?

Bài giải:

Sơ đồ nguyên líSơ đồ lắp đặt

- Chỉ nêu lên mối liên hệ của các phẩn tử trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt.

- Dùng để nghiên cứu nguyên lí làm việc (sự vận hành) của mạch điện, là cơ sở để xây dựng sơ đồ lắp đặt.

- Biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phần tử (thiết bị điện, đồ dùng điện, dây dẫn, …) của mạch điện.

- Dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sửa chữa mạng điện và thiết bị điện

Bài 2: Quan sát sơ đồ mạch điện có thể nhận biết dây pha và dây trung tính được không? Vì sao?

Bài giải:

Có thể nhận biết dây pha và dây trung tính là do trên sơ đồ mạch điện dây pha được vẽ bằng mực đỏ, dây trung tính vẽ bằng mực xanh hoặc dựa vào sự lắp đặt kết nối với các thiết bị điện khác (cầu chì, công tắc thường được nối với dây pha).

Bài 3: Vẽ kí hiệu cả các phần tử mạch dẫn điện sau.

Bài giải:

- Công tắc hai cực:

Bài 3 trang 192 Công nghệ 8 ảnh 1

- Công tắc ba cực:

Bài 3 trang 192 Công nghệ 8 ảnh 2

- Hai dây dẫn nối nhau:

Bài 3 trang 192 Công nghệ 8 ảnh 3

- Hai dây chéo nhau:

Bài 3 trang 192 Công nghệ 8 ảnh 4

- Dây pha:

Bài 3 trang 192 Công nghệ 8 ảnh 5

- Dây trung tính:

Bài 3 trang 192 Công nghệ 8 ảnh 6