Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Cùng em học Toán 4

Giải BT Cùng em học Toán 4

Giới thiệu về Giải BT Cùng em học Toán 4

Ảnh Giải BT Cùng em học Toán 4 Giải BT Cùng em học Toán 4 gồm 2 tập:
Tập 1: gồm 18 tuần, 1 bài Kiểm tra giữa học kì I và 1 bài kiểm tra cuối học kì I. Cụ thể: Tuần 1- Ôn tập các số đến 100000; ,...
Tập 2: gồm 17 tuần, 1 bài Kiểm tra giữa học kì II và 1 bài kiểm tra cuối học kì II. Cụ thể: Tuần 19- Giải câu 1, 2,3, 4 trang 5, 6; Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 6, 7;... Tuần 35: Giải câu 1, 2,3, 4 trang 60, 61; Giải câu 5, 6,7, 8, vui học trang 61, 62, 63;...
Như vậy, tổng hợp Giải BT Cùng em học Toán 4 tập 1 và tập 2 giúp các em học sinh có được những hướng dẫn giải, đáp án chi tiết cụ thể để các em hiểu thêm về bài học trên lớp.

Mục lục Giải BT Cùng em học Toán 4

Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2

Tuần 19 trang 5, 6, 7 (trang 5 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 20 trang 8, 9, 10 (trang 9 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 21 trang 11, 12, 13, 14 (trang 11 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 22 trang 15, 16, 17 (trang 15 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 23 trang 18, 19, 20 (trang 18 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 24 trang 21, 22, 23 (trang 21 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 25 trang 24, 25, 26 (trang 24 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 26 trang 27, 28, 29 (trang 27 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Kiểm tra giữa học kì II (trang 30 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 27 trang 33, 34, 35 (trang 33 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 28 trang 36, 37, 38, 39 (trang 36 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 29 trang 40, 41, 42, 43 (trang 40 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 30 trang 44, 45, 46 (trang 44 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 31 trang 47, 48, 49 (trang 47 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 32 trang 50, 51, 52 (trang 50 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 33 trang 53, 54, 55 (trang 53 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 34 trang 56, 57, 58, 59 (trang 56 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Tuần 35 trang 60, 61, 62, 63 (trang 60 Cùng em học Toán 4 Tập 2)
Kiểm tra cuối năm trang 64, 65, 66 (trang 64 Cùng em học Toán 4 Tập 2)