Trang chủ > Lớp 5 > Giải SBT Tin học lớp 5

Giải SBT Tin học lớp 5

Giới thiệu về Giải SBT Tin học lớp 5

Ảnh Giải SBT Tin học lớp 5 Giải SBT Tin học lớp 5 gồm 7 bài học với 26 bài viết. Nội dung cụ thể:
1. Khám phá máy tính: gồm 1 bài viết;
2. Em tập vẽ: gồm 5 bài viết
3. Học và chơi cùng máy tính: gồm 3 bài viết
4. Em học gõ 10 ngón: gồm 4 bài viết
5. Em tập soạn thảo: gồm 4 bài viết
6. Thế giới logo của em: gồm 6 bài viết
7. Em học nhạc: gồm 3 bài viết.
Giải SBT Tin học lớp 5 giúp các em học sinh thêm hiểu biết, biết cách sử dụng máy tính một cách linh hoạt, hiệu quả.

Mục lục Giải SBT Tin học lớp 5

1. Khám phá máy tính

Bài 1: Những gì em biết (trang 3) - SBT Tin học 5

2. Em tập vẽ

Bài 1: Những gì em biết (trang 17) - SBT Tin học 5
Bài 2: Sử dụng bình phun màu - trang 11 SBT Tin học 5
Bài 3: Viết chữ lên hình vẽ - trang 13 SBT Tin học 5
Bài 4: Trau chuốt hình vẽ - trang 14 SBT Tin học 5
Bài 5: Thực hành tổng hợp - trang 16 SBT Tin học 5

3. Học và chơi cùng máy tính

Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học toán 5 - trang 24 SBT Tin học 5
Bài 2: Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder - trang 28 SBT Tin học 5
Bài 3: Luyện tập nhanh tay, tinh mắt với phần mềm The Monkey Eyes

4. Em học gõ 10 ngón

Bài 1: Những gì em biết (trang 59) - SBT Tin học 5
Bài 2: Luyện gõ các kí tự đặc biệt - trang 35 SBT Tin học 5
Bài 3: Luyện gõ từ và câu - trang 36 SBT Tin học 5
Bài 4: Đánh giá kĩ năng gõ bàn phím - trang 39 SBT Tin học 5

5. Em tập soạn thảo

Bài 1: Những gì em biết (trang 79)- SBT Tin học 5
Bài 2: Tạo bảng trong văn bản - trang 50 SBT Tin học 5
Bài 3: Chèn hình ảnh vào văn bản - trang 56 SBT Tin học 5
Bài 4: Thực hành tổng hợp - trang 59 SBT Tin học 5

6. Thế giới logo của em

Bài 1: Tiếp tục với câu lệnh lặp - trang 65 SBT Tin học 5
Bài 2: Thủ tục trong Logo - trang 71 SBT Tin học 5
Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp) - trang 75 SBT Tin học 5
Bài 4: Thế giới hình học trong Logo - trang 79 SBT Tin học 5
Bài 5: Viết chữ và làm tính trong Logo - trang 85 SBT Tin học 5
Bài 6: Thực hành tổng hợp - trang 93 SBT Tin học 5

7. Em học nhạc

Bài 1: Những gì em biết (trang 129) - SBT Tin học 5
Bài 2: Ghi nhạc bằng Encore - trang 100 SBT Tin học 5
Bài 3: Ghi nhạc bằng Encore (tiếp) - trang 108 SBT Tin học 5