Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Vật Lí 12 nâng cao

Giải BT Vật Lí 12 nâng cao

Giới thiệu về Giải BT Vật Lí 12 nâng cao

Ảnh Giải BT Vật Lí 12 nâng cao Giải BT Vật Lí 12 nâng cao gồm 62 bài viết là các bài tập bám sát vào kiến thức trong sách giáo khoa Vật Lí 12.
Chương trình Vật Lí 12 gồm 10 chương:
Chương 1: Dao động cơ
Bài 1: Dao động điều hòa
Bài 2: Con lắc lò xo
Bài 3: Con lắc đơn
Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen
Bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn
Chương 2: Sóng cơ và sóng âm
Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
Bài 8: Giao thoa sóng
Bài 9: Sóng dừng
Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm
Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm
Chương 3: Dòng điện xoay chiều
Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Bài 13: Các mạch điện xoay chiều
Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp
Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất
Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp
Bài 17: Máy phát điện xoay chiều
Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha
Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp
Chương 4: Dao động và sóng điện từ
Bài 20: Mạch dao động
Bài 21: Điện từ trường
Bài 22: Sóng điện từ
Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
Chương 5: Sóng ánh sáng
Bài 24: Tán sắc ánh sáng
Bài 25: Giao thoa ánh sáng
Bài 26: Các loại quang phổ
Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
Bài 28: Tia X
Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
Chương 6: Lượng tử ánh sáng
Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
Bài 31: Hiện tượng quang điện trong
Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang
Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo
Bài 34: Sơ lược về laze
Chương 7: Hạt nhân nguyên tử
Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân
Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
Bài 37: Phóng xạ
Bài 38: Phản ứng phân hạch
Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch
Chương 8: Từ vi mô đến vĩ mô
Bài 40: Các hạt sơ cấp
Bài 41: Cấu tạo vũ trụ
- Chương 9: Hạt nhân nguyên tử
- Chương 10: Từ vi mô đến vĩ mô

Mục lục Giải BT Vật Lí 12 nâng cao

Chương 1: Động lực học vật rắn

Bài 1: Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 2: Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 3: Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 4: Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 5: Bài tập về động lực học vật rắn

Chương 2: Dao động cơ

Bài 6: Dao động điều hòa - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 7: Con lắc đơn. Con lắc vật lí - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 8: Năng lượng trong dao động điều hòa - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 9: Bài tập về dao động điều hòa
Bài 10: Dao động tắt dần và dao động duy trì - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 11: Dao động cưỡng bức cộng hưởng - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 12: Tổng hợp dao động - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 13: Thực hành: Xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao

Chương 3: Sóng cơ

Bài 14: Sóng cơ. Phương trình sóng - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 15: Phản xạ sóng. Sóng dừng - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 16: Giao thoa sóng - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc âm - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 18: Hiệu ứng Đốp-ple - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 19: Bài tập về sóng cơ
Bài 20: Thực hành: Xác định tốc độ truyền âm - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao

Chương 4: Dao động và sóng điện từ

Bài 21: Dao động điện từ - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 22: Bài tập về dao động điện từ
Bài 23: Điện từ trường - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 24: Sóng điện từ - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 25: Truyền thông bằng sóng điện từ - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao

Chương 5: Dòng điện xoay chiều

Bài 26: Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 27: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 28: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 29: Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 30: Máy phát điện xoay chiều - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 31: Động cơ không đồng bộ ba pha - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 32: Máy biến áp. Truyền tải điện năng - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 33: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Bài 34: Thực hành khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao

Chương 6: Sóng ánh sáng

Bài 35: Tán sắc ánh sáng - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 38: Bài tập về giao thoa ánh sáng
Bài 39: Máy quang phổ. Các loại quang phổ - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 40: Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 41: Tia X. Thuyết điện từ ánh sáng. Thang sóng điện từ - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 42: Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao

Chương 7: Lượng tử ánh sáng

Bài 43: Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 45: Bài tập về hiện tượng quang điện
Bài 46: Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 47: Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 48: Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 49: Sự phát quang. Sơ lược về laze - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao

Chương 8: Sơ lược về Thuyết tương đối hẹp

Bài 50: Thuyết tương đối hẹp - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 51: Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao

Chương 9: Hạt nhân nguyên tử

Bài 52: Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 53: Phóng xạ - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 54: Phản ứng hạt nhân - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 55: Bài tập về phóng xạ và phản ứng hạt nhân
Bài 56: Phản ứng phân hạch - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 57: Phản ứng nhiệt hạch - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao

Chương 10: Từ vi mô đến vĩ mô

Bài 58: Các hạt sơ cấp - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 59: Mặt Trời. Hệ Mặt Trời - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 60: Sao. Thiên hà - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao
Bài 61: Thuyết Big Bang - Giải BT Vật Lí 12 nâng cao