Trang chủ > Khác > Cụm động từ tiếng anh (hơn 2300 cụm)

Cụm động từ tiếng anh (hơn 2300 cụm)

Giới thiệu về Cụm động từ tiếng anh (hơn 2300 cụm)

Ảnh Cụm động từ tiếng anh (hơn 2300 cụm) Cụm động từ tiếng anh là từ được cấu tạo từ 1 động từ với 1 giới từ, tiểu ngữ hoặc cả hai. Sự kết hợp này sẽ tạo thành một nghĩa mới khác với nghĩa gốc của động từ đó. Những tiểu ngữ được sử dụng để tạo thành cụm động từ thường là: away, down, around, at, in, off, on, out, over, round, up.

Cụm động từ bắt đầu bằng chữ A

Mục lục Cụm động từ tiếng anh (hơn 2300 cụm)

E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z