Trang chủ > Lớp 7 > Giáo án Ngữ văn 7 chuẩn

Giáo án Ngữ văn 7 chuẩn

Giới thiệu về Giáo án Ngữ văn 7 chuẩn

Ảnh Giáo án Ngữ văn 7 chuẩn Giáo án Ngữ văn 7 chuẩn gồm 2 học kì
Giáo án Văn 7 Học kì 1 gồm 17 tuần với 70 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Giáo án: Bài 1 (Tuần 1) gồm 4 bài viết
Giáo án: Bài 2 (Tuần 2) gồm 4 bài viết
.......
Giáo án: Bài 17 (Tuần 17) gồm 2 bài viết
Giáo án Văn 7 Học kì 2 gồm 17 tuần với 65 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Giáo án: Bài 18 (Tuần 18) gồm 4 bài viết
......
Giáo án: Bài 34 (Tuần 34) gồm 3 bài viết

Mục lục Giáo án Ngữ văn 7 chuẩn

Giáo án Văn 7 Học kì 1

Giáo án: Bài 1 (Tuần 1)

Giáo án: Cổng trường mở ra - Giáo án Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Mẹ tôi - Giáo án Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Từ ghép - Giáo án Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Liên kết trong văn bản - Giáo án Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 2 (Tuần 2)

Cuộc chia tay của những con búp bê - Giáo án Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Cuộc chia tay của những con búp bê ̣(Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Bố cục trong văn bản - Giáo án Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Mạch lạc trong văn bản - Giáo án Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 3 (Tuần 3)

Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình - Giáo án Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Từ láy - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Quá trình tạo lập văn bản - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 4 (Tuần 4)

Giáo án: Những câu hát than thân - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Những câu hát châm biếm -Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Đại từ - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Luyện tập tạo lập văn bản - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 5 (Tuần 5)

Giáo án: Sông núi nước Nam - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Phò giá về kinh - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Từ hán việt - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Trả bài tập làm văn số 1 - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 6 (Tuần 6)

Giáo án: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Bài ca Côn Sơn - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Từ hán việt (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Đặc điểm của văn bản biểu cảm - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 7 (Tuần 7)

Giáo án: Sau phút chia li - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Bánh trôi nước - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Quan hệ từ - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Luyên tập cách làm văn biểu cảm - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 8 (Tuần 8)

Giáo án: Qua đèo ngang - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Bạn đến chơi nhà - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Chữa lỗi về quan hệ từ - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 9 (Tuần 9)

Giáo án: Xa ngắm thác núi Lư - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Từ đồng nghĩa - Giáo án Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Cách lập ý của bài văn biểu cảm - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 10 (Tuần 10)

Giáo án: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Từ trái nghĩa - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 11 (Tuần 11)

Giáo án: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Từ đồng âm - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Trả bài tập làm văn số 2 - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 12 (Tuần 12)

Giáo án: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng (Tiếp Theo) - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Thành ngữ - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Kiểm tra tiếng việt kì 1 - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 13 (Tuần 3)

Giáo án: Tiếng gà trưa - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Điệp ngữ - Giáo án Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Làm thơ lục bát - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Làm thơ lục bát (Tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 14 (Tuần 14)

Giáo án: Một thứ quà của lúa non: Cốm - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Chơi chữ - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Chuẩn mực sử dụng từ - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Ôn tập văn biểu cảm - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 15 (Tuần 15)

Giáo án: Sài Gòn tôi yêu - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Mùa xuân của tôi - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Luyện tập sử dụng từ - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Trả bài tập làm văn số 3 - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 16 (Tuần 16)

Giáo án: Ôn tập tác phẩm trữ tình - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Ôn tập phần tiếng việt - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 17 (Tuần 17)

Giáo án: Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Trả bài kiểm tra học kì 1 - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án Văn 7 Học kì 2

Giáo án: Bài 18 (Tuần 18)

Giáo án: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Tìm hiểu chung về văn nghị luận - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Tìm hiểu chung về văn nghị luận (Tiếp Theo) - Ngữ Văn lơp 7

Giáo án: Bài 19 (Tuần 19)

Giáo án: Tục ngữ về con người và xã hội - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Rút gọn câu - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Đặc điểm của văn bản nghị luận - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 20 (Tuần 20)

Giáo án: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Câu đặc biệt - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Giáo án: Bài 21 (Tuần 21)

Giáo án: Sự giàu đẹp của tiếng việt - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Thêm trạng ngữ cho câu - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh (Tiếp Theo) - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 22 (Tuần 22)

Giáo án: Thêm trạng ngữ cho câu - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Cách làm văn lập luận chứng minh - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Luyện tập lập luận chứng minh - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Kiểm tra Tiếng Việt - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 23 (Tuần 23)

Giáo án: Đức tính giản dị của Bác Hồ - Ngữ Văn Lớp 7
Giáo án: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 24 (Tuần 24)

Giáo án: Ý nghĩa của văn chương - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Kiểm tra văn - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 25 (Tuần 25)

Giáo án: Ôn tập văn nghị luận - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Trả bài tập làm văn số 5 - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 26 (Tuần 26)

Giáo án: Sống chết mặc bay - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Sống chết mặc bay (Tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Cách làm bài văn lập luận giải thích - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Luyện tập lập luận giải thích - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 27(Tuần 27)

Giáo án: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 28 (Tuần 28)

Giáo án: Ca Huế trên sông Hương - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Ca Huế trên sông Hương ( tiếp theo ) - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Liệt kê - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Trả bài tập làm văn số 6 - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 29 (Tuần 29)

Giáo án: Quan Âm Thị Kính - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Văn bản đề nghị ( tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Văn bản đề nghị ( tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 30 (Tuần 30)

Giáo án: Ôn tập phần văn - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Ôn tập phần văn ( tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Dấu gạch ngang - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Văn bản báo cáo - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 31 (Tuần 31)

Giáo án: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo ( TIẾP THEO) - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Ôn tập về phần tập làm văn - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Ôn tập về phần tập làm văn ( tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 32 (Tuần 32)

Giáo án: Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2 - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Kiểm tra tổng hợp cuối năm - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 33 (Tuần 33)

Giáo án: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - Kì 2 - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - Kì 2 (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Hoạt động ngữ văn - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Hoạt động ngữ văn (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 7

Giáo án: Bài 34 (Tuần 34)

Giáo án: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7) - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7 tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm - Ngữ Văn lớp 7