Trang chủ > Lớp 10 > Soạn Văn 10 (ngắn nhất)

Soạn Văn 10 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Soạn Văn 10 (ngắn nhất)

Ảnh Soạn Văn 10 (ngắn nhất) Soạn Văn 10 (ngắn nhất) gồm 92 bài viết là các bài soạn văn bám sát vào nội dung chương trình Ngữ văn 10.
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (trang 14 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (Tiếp theo) (trang 20 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Viết bài làm văn số 1 (bài làm ở nhà) (trang 26 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Văn bản (Tiếp theo) (trang 37 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Lập dàn ý bài văn tự sự (trang 45 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Trả bài làm văn số 1
Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự (trang 62 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự (trang 73 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Mục lục Soạn Văn 10 (ngắn nhất)

Tổng quan văn học Việt Nam (trang 13 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (trang 14 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Khái quát văn học dân gian Việt Nam (trang 19 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (Tiếp theo) (trang 20 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Văn bản (trang 24 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Viết bài làm văn số 1 (bài làm ở nhà) (trang 26 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Chiến thắng Mtao-Mxây (trích Đăm Săn - sử thi Tây Nguyên) (trang 36 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Văn bản (Tiếp theo) (trang 37 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy (trang 42 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Lập dàn ý bài văn tự sự (trang 45 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Uy-lít-xơ trở về (trích Ô-đi-xê) (trang 52 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Trả bài làm văn số 1
Ra-ma buộc tội (trích Ra-ma-ya-na) (trang 59 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự (trang 62 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Tấm Cám (trang 72 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự (trang 73 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Tam đại con gà (trang 79 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Nhưng nó phải bằng hai mày (trang 80 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Viết bài làm văn số 2 (trang 81 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa (trang 84 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (trang 88 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Ca dao hài hước (trang 91 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Đọc thêm: Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn người yêu) (trang 96 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Luyện tập viết đoạn văn tự sự (trang 97 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Ôn tập văn học dân gian Việt Nam (trang 100 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Trả bài làm văn số 2
Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX (trang 111 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (trang 113 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Tỏ lòng (Thuật hoài) (trang 116 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới - bài 43) (trang 118 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính) (trang 121 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Viết bài làm văn số 3 (bài làm ở nhà) (trang 125 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo) (trang 127 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Nhàn (trang 129 Sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí) (trang 133 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ (trang 135 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Vận nước (Quốc tộ) (trang 139 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng) (trang 141 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Hứng trở về (Quy hứng) (trang 142 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (trang 144 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Cảm xúc mùa thu (Thu hứng) (trang 147 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Trình bày một vấn đề (trang 150 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Trả bài làm văn số 3
Lập kế hoạch cá nhân (trang 153 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Thơ hai-cư của Ba-sô (trang 160 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu) (trang 160 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán) (trang 162 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Khe chim kêu (Điểu minh giản) (trang 164 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh (trang 168 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Lập dàn ý bài văn thuyết minh (trang 171 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú) (trang 7 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Đại cáo bình Ngô - Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi (trang 13 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh (Bài làm ở nhà) (trang 15 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Đại cáo bình Ngô - Phần 2: Tác phẩm (trang 22 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh (trang 24 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Tựa (trang 30 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba)
Khái quát lịch sử Tiếng Việt (trang 40 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trích Đại Việt sử kí toàn thư) (trang 44 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Trả bài làm văn số 4
Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (trích Đại Việt sử kí toàn thư) (trang 47 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Phương pháp thuyết minh (trang 51 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh (trang 52 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tản Viên từ phán sự lục - trích Truyền kì mạn lục) (trang 60 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh (trang 62 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Những yêu cầu sử dụng tiếng Việt (trang 65 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Tóm tắt văn bản thuyết minh (trang 69 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Hồi trống Cổ Thành (trích hồi 28 - Tam quốc diễn nghĩa) (trang 79 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Đọc thêm: Tào Thào uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 - Tam quốc diễn nghĩa) (trang 83 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Trả bài làm văn số 5
Viết bài làm văn số 6: Thuyết minh văn học (Bài làm ở nhà) (soạn văn 10)
Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm) (trang 88 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Lập dàn ý bài văn nghị luận (trang 91 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Truyện Kiều (trang 96 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (trang 101 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Truyện Kiều (tiếp theo - Trao duyên) (trang 106 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Truyện Kiều (tiêp theo - Nỗi thương mình) (trang 108 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Lập luận trong văn nghị luận (trang 111 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Truyện Kiều (tiếp theo - Chí khí anh hùng) (trang 114 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Truyện Kiều (tiếp theo - Đọc thêm: Thề nguyền) (trang 116 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Trả bài làm văn số 6
Văn bản văn học (trang 121 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối (trang 124 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Nội dung và hình thức của văn bản văn học (trang 130 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Các thao tác nghị luận (trang 134 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận (Bài làm ở nhà) (trang 136 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Ôn tập phần Tiếng Việt (trang 138 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Luyện tập viết đoạn văn nghị luận (trang 140 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Viết quảng cáo (trang 145 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Tổng kết phần văn học (trag 146 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Trả bài làm văn số 7
Ôn tập phần làm văn (trang 150 sgk Ngữ văn 10 tập 2)