Trang chủ > Lớp 7 > Giải BT Công nghệ 7

Giải BT Công nghệ 7

Giới thiệu về Giải BT Công nghệ 7

Ảnh Giải BT Công nghệ 7 Giải BT Công nghệ 7 gồm có 4 phần với 60 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Phần 1: Trồng trọt gồm 2 chương với 22 bài viết
Chương 1: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt có 14 bài viết
Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt có 8 bài viết
Phần 2: Lâm nghiệp gồm 2 chương với 9 bài viết...
....
Phần 4: Thủy sản gồm 2 chương với 9 bài viết
Chương 1: Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản gồm 5 bài viết
Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản gồm 4 bài viết
Giải BT Công nghệ 7 giúp các em học sinh hoàn thành tốt các bài tập trong sách công nghệ 7. Từ đó hiểu hơn về môn học và đạt được kết quả cao hơn trong học tập.

Mục lục Giải BT Công nghệ 7

Phần 1: Trồng trọt

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt

Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt - trang 5 sgk Công nghệ 7
Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng - trang 7 sgk Công nghệ 7
Bài 3: Một số tính chất của đất trồng - trang 9 sgk Công nghệ 7
Bài 4: Thực Hành : Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản - trang 12 sgk Công nghệ 7
Bài 5: Thực Hành : Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu - trang 13 sgk Công nghệ 7
Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất - trang 13 sgk Công nghệ 7
Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt - trang 16 sgk Công nghệ 7
Bài 8: Thực Hành : Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường - trang 19 sgk Công nghệ 7
Bài 9: Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường - trang 20 sgk Công nghệ 7
Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng - trang 23 sgk Công nghệ 7
Bài 11: Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng - trang 17 sgk Công nghệ 7
Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng - trang 28 sgk Công nghệ 7
Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại - trang 30 sgk Công nghệ 7
Bài 14: Thực Hành : Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại - trang 36 sgk Công nghệ 7

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt

Bài 15: Làm đất và bón phân lót - trang 37 sgk Công nghệ 7
Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp - trang 39 sgk Công nghệ 7
Bài 17: Thực Hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm - sgk Công nghệ 7
Bài 18: Thực Hành : Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống - SGK Công nghệ 7
Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng - trang 44 sgk Công nghệ 7
Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản - trang 47 sgk Công nghệ 7
Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ - trang 50 sgk Công nghệ 7
Ôn tập phần 1: Trồng trọt - trang 53 sgk Công nghệ 7

Phần 2: Lâm nghiệp

Chương 1: Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng

Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng - trang 55 sgk Công nghệ 7
Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng - trang 58 sgk Công nghệ 7
Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng - trang 60 sgk Công nghệ 7
Bài 25: Thực Hành : Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất - SGK Công nghệ 7
Bài 26: Trồng cây rừng - trang 66 sgk Công nghệ 7
Bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng - trang 69 sgk Công nghệ 7

Chương 2: Khai thác và bảo vệ rừng

Bài 28: Khai thác rừng - trang 71 sgk Công nghệ 7
Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng - trang 75 sgk Công nghệ 7
Ôn tập phần 2: Lâm nghiệp - trang 79 sgk Công nghệ 7

Phần 3: Chăn nuôi

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi

Bài 30: Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi - trang 81 sgk Công nghệ 7
Bài 31: Giống vật nuôi - trang 83 sgk Công nghệ 7
Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi - trang 86 sgk Công nghệ 7
Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi - trang 89 sgk Công nghệ 7
Bài 34: Nhân giống vật nuôi - trang 91 sgk Công nghệ 7
Bài 35: Thực Hành : Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều - trang 96 sgk Công nghệ 7
Bài 36: Thực Hành : Nhận biết một số giống lợn ( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều? - trang 98 sgk Công nghệ 7
Bài 37: Thức ăn vật nuôi - trang 99 sgk Công nghệ 7
Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi - trang 102 sgk Công nghệ 7
Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi - trang 104 sgk Công nghệ 7
Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi - trang 107 sgk Công nghệ 7
Bài 41: Thực Hành : Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt - trang 111 sgk Công nghệ 7
Bài 42: Thực hành : Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men - SGK Công nghệ 7
Bài 43: Thực Hành : Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật - trang 115 sgk Công nghệ 7

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi - trang 116 sgk Công nghệ 7
Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi - trang 119 sgk Công nghệ 7
Bài 46: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi - trang 121 sgk Công nghệ 7
Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi - trang 123 sgk Công nghệ 7
Bài 48: Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà - trang 127 sgk Công nghệ 7
Ôn tập phần 3: Chăn nuôi - trang 129 sgk Công nghệ 7

Phần 4: Thủy sản

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản

Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản - trang 131 sgk Công nghệ 7
Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản - trang 134 sgk Công nghệ 7
Bài 51: Thực Hành : Xác định nhiệt độ ,độ trong và độ pH của nước nuôi thuỷ sản - SGK Công nghệ 7
Bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá ) - trang 141 sgk Công nghệ 7
Bài 53: Thực Hành: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm ,cá ) - SGK Công nghệ 7

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản

Bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản (tôm, cá) - trang 146 sgk Công nghệ 7
Bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản - trang 149 sgk Công nghệ 7
Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản - trang 152 sgk Công nghệ 7
Ôn tập phần 4: Thủy sản - trang 155 sgk Công nghệ 7