Trang chủ > Khác > Học Python

Học Python

Giới thiệu về Học Python

Ảnh Học Python Học Python là loạt bài giúp các bạn hiểu được Python là gì, các kiểu dữ liệu chuẩn, Python nâng cao, tham khảo Python, điều khiển luồng và vòng lặp, hàm, Module và File I/O...
Python là ngôn ngữ lập trình hướng đến đối tượng, bậc cao, mạnh mẽ. Python cũng là một loại ngôn ngữ thông dịch, tức là ngôn ngữ không cần phải biên dịch ra file để chạy mà đọc code đến đâu thì chạy tới đó. Khi chạy lệnh Python bạ sẽ có một giao diện dòng lệnh giống với của Unix, có thể chạy từng dòng code ngay trực tiếp tại đây.Học Python khá đơn giản và dễ dàng.
Python được Guido Van Rossum sáng lập ra. Source code của Python mã nguồn mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý.

Mục lục Học Python

Giới thiệu Python

Python là gì
Cài đặt Python
Chương trình Hello World
Cú pháp cơ bản
Tham số dòng lệnh
Các kiểu biến
Toán tử

Điều khiển luồng và vòng lặp

Điều khiển luồng
Lệnh if
Lệnh if...elif...else
Lồng các lệnh if
Vòng lặp
Vòng lặp while
Vòng lặp for
Lồng vòng lặp
Lệnh break
Lệnh continue
Lệnh pass

Các kiểu dữ liệu chuẩn

Number
String
List
Tuple
Dictionary

Hàm, Module và File I/O

Date & Time
Hàm
Module
File I/O

Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

Standard Exception
Assertion
Xử lý ngoại lệ

Python nâng cao

Hướng đối tượng
Regular Expression
Lập trình CGI
Truy cập Database
Lập trình mạng
Gửi Email
Đa luồng (Multithread)
Xử lý XML

Tham khảo Python

Tool/Utility