Trang chủ > Lớp 6 > Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 6 có đáp án

Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 6 có đáp án

Giới thiệu về Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 6 có đáp án

Ảnh Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 6 có đáp án Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 6 có đáp án gồm có 2 tập:
Tập 1: gồm có 3 chương với tổng số 41 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Phần Số học - Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên gồm 18 bài viết
Phần Số học - Chương 2: Số nguyên gồm có 14 bài viết.
Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng gồm 9 bài viết.
Tập 2: gồm có 2 chương với tổng số 25 bài viết
Phần Số học - Chương 3: Phân số gồm 16 bài viết
Phần Hình học - Chương 2: Góc gồm có 9 bài viết
Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 6 có đáp án giúp các em học sinh tổng hợp lại kiến thức đã học và thực hành làm bài tập với khối lượng lên đến 700 bài tập, cùng với đáp án dễ hiểu để các em tham khảo. Với cách tổng hợp và luyện tập đề đã giúp cho các em sinh thêm nắm chắc kiến thức và yêu môn học này hơn.

Mục lục Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 6 có đáp án

Toán 6 Tập 1

Phần Số học - Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 13: Ước và bội
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 16: Ước chung và bội chung
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 17: Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất
Tổng hợp Lý thuyết & Bài tập Chương 1 (phần Số học Toán 6)

Phần Số học - Chương 2: Số nguyên

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Làm quen với số âm
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
Tổng hợp Lý thuyết & Bài tập Chương 2 (phần Số học Toán 6)

Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Tia
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Đoạn thẳng
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Độ dài đoạn thẳng
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Trung điểm của đoạn thẳng
Tổng hợp Lý thuyết & Bài tập Chương 1 (phần Hình học Toán 6)

Toán 6 Tập 2

Phần Số học - Chương 3: Phân số

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Phân số bằng nhau
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Rút gọn phân số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: So sánh phân số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Phép cộng phân số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Phép trừ phân số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Phép nhân phân số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Phép chia phân số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 15: Tìm tỉ số của hai số
Tổng hợp Lý thuyết & Bài tập Chương 3 (phần Số học Toán 6)

Phần Hình học - Chương 2: Góc

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Góc
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Số đo góc
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Tia phân giác của góc
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Đường tròn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Tam giác
Tổng hợp Lý thuyết & Bài tập Chương 2 (phần Hình học Toán 6)