Trang chủ > Lớp 9 > Giải VBT Ngữ văn 9

Giải VBT Ngữ văn 9

Giới thiệu về Giải VBT Ngữ văn 9

Ảnh Giải VBT Ngữ văn 9 Giải VBT Ngữ văn 9 gồm 125 bài viết là phương pháp giải các bài tập trong vở bài tập Ngữ văn 9. Các bài tập dựa vào nội dung bài học trong chương trình Ngữ văn 9 từ bài 1 đến bài 34.
Giải VBT Ngữ Văn 9 Tập 1
Bài 1
Phong cách Hồ Chí Minh
Các phương châm hội thoại
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Bài 2
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Bài 3
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Xưng hô trong hội thoại
Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh
Bài 4
Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục)
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Sự phát triển của từ vựng
Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự
Bài 5
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Hoàng Lê nhất thống chí
Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
...

Mục lục Giải VBT Ngữ văn 9

Giải VBT Ngữ Văn 9 Tập 1

Bài 1

Phong cách Hồ Chí Minh - trang 8 SGK Ngữ Văn 9
Các phương châm hội thoại - trang 10 SGK Ngữ văn 9
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - trang 12 SGK Ngữ Văn 9
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - trang 15 SGK Ngữ văn 9

Bài 2

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - trang 20 SGK Ngữ văn 9
Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - trang 23 SGK Ngữ văn 9
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - trang 24 SGK Ngữ văn 9
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - trang 28 SGK Ngữ văn 9

Bài 3

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - trang 31 SGK Văn 9
Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - trang 38 SGK Văn 9
Xưng hô trong hội thoại - trang 40 SGK Ngữ văn 9
Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh - trang 45 SGK Ngữ văn 9

Bài 4

Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) - trang 51 SGK Ngữ Văn
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp - trang 54 SGK Ngữ Văn 9
Sự phát triển của từ vựng - trang 56 SGK Ngữ văn 9
Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự - trang 59 SGK Ngữ văn 9

Bài 5

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - trang 63 SGK Ngữ văn 9
Hoàng Lê nhất thống chí - trang 72 SGK Ngữ văn 9
Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) - trang 74 SGK Ngữ văn 9

Bài 6

Truyện Kiều của Nguyễn Du - trang 80 SGK Ngữ văn 9
Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều) - trang 83 SGK Ngữ văn 9
Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều) - trang 86 SGK Ngữ văn 9
Thuật ngữ - trang 89 SGK Ngữ văn 9
Miêu tả trong văn bản tự sự - trang 92 SGK Ngữ văn 9

Bài 7

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) - trang 95 SGK Ngữ văn 9
Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) - trang 99 SGK Ngữ văn 9
Trau dồi vốn từ - trang 102 SGK Ngữ văn 9
Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự - trang 105 SGK Ngữ văn 9

Bài 8

Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều) - trang 108 SGK Ngữ văn 9
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - trang 115 SGK Ngữ văn 9
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự - trang 117 SGK Ngữ văn 9

Bài 9

Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên) - trang 118 SGK Ngữ văn 9
Chương trình địa phương (phần văn) - trang 22 SGK Ngữ văn 9
Tổng kết về từ vựng - trang 135 SGK Ngữ văn 9

Bài 10

Đồng chí - trang 130 SGK Ngữ văn 9
Bài thơ về tiểu đội xe không kính - trang 133 SGK Ngữ văn 9
Kiểm tra truyện trung đại - trang 134 SGK Ngữ văn 9
Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) - trang 146 SGK Ngữ văn 9
Nghị luận trong văn bản tự sự - trang 139 SGK Ngữ văn 9

Bài 11

Đoàn thuyền đánh cá - trang 142 SGK Ngữ văn 9
Bếp lửa - trang 145 SGK Ngữ văn 9
Tập làm thơ tám chữ - trang 150 SGK Ngữ văn 9

Bài 12

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - trang 154 SGK Ngữ văn 9
Ánh trăng - trang 157 SGK Ngữ văn 9
Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) - trang 158 SGK Ngữ văn 9
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận - trang 160 SGK Ngữ văn 9

Bài 13

Làng (Kim Lân) - trang 174 SGK Ngữ văn 9
Chương trình địa phương phần tiếng việt - trang 175 SGK Ngữ văn 9
Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự - trang 178 SGK Ngữ văn 9
Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm - trang 179 SGK Ngữ văn 9

Bài 14

Lặng lẽ Sa Pa - trang 189 SGK Ngữ văn 9
Ôn tập phần tiếng việt - trang 190 SGK Ngữ văn 9
Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự - trang 191 SGK Ngữ văn 9
Người kể trong văn bản tự sự - trang 193 SGK Ngữ văn 9

Bài 15

Chiếc lược ngà - trang 202 SGK Ngữ văn 9
Kiểm tra thơ và truyện hiện đại - trang 203 SGK Ngữ văn 9
Kiểm tra phần tiếng việt - trang 204 SGK Ngữ văn 9
Ôn tập phần tập làm văn - trang 206 SGK Ngữ văn 9

Bài 16

Cố hương - trang 218 SGK Ngữ văn 9
Ôn tập làm văn (tiếp theo) - trang 220 SGK Ngữ văn 9

Bài 17

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) - trang 233 SGK Ngữ văn 9

Giải VBT Ngữ Văn 9 Tập 2

Bài 18

Bàn về đọc sách - trang 6 SGK Ngữ văn 9
Khởi ngữ - trang 8 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Phép phân tích và tổng hợp - trang 10 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Luyện tập phân tích và tổng hợp - trang 11 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 19

Tiếng nói của văn nghệ - trang 17 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Các thành phần biệt lập - trang 19 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống - trang 21 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống - trang 25 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) - trang 25 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 20

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - trang 30 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Các thành phần biệt lập (tiếp theo) - trang 32 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Viết bài tập làm văn số 5 - trang 33 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí - trang 36 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 21

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten - trang 41 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Liên kết câu và liên kết đoạn văn - trang 43 SGK Ngữ văn tập 2

Bài 22

Con cò - trang 48 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn - trang 49 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Trả bài tập làm văn số 5 - trang 55 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 23

Mùa xuân nho nhỏ - trang 57 SGK Ngữ văn 9
Viếng lăng bác - trang 60 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - trang 63 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - trang 68 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - trang 68 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Viết bài tập làm văn số 6 - trang 69 SGK Ngữ văn 9

Bài 24

Sang thu - trang 71 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Nói với con - trang 73 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Nghĩa tường minh và hàm ý - trang 75 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - trang 79 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - trang 84 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 25

Mây và sóng - trang 88 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Ôn tập về thơ - trang 89 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) - trang 92 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Trả bài tập làm văn số 6

Bài 26

Tổng kết phần văn bản nhật dụng - Ngữ văn 9 tập 2
Kiểm tra về thơ - Ngữ văn 9 tập 2
Chương trình địa phương phần tiếng việt - Ngữ văn Lớp 9 học kì II
Viết bài tập làm văn số 7 - trang 99 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 27

Bến quê - trang 107 SGK Ngữ văn 9
Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II - trang 109 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - trang 112 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 28

Những ngôi sao xa xôi - trang 121 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Trả bài tập làm văn số 7
Biên bản - trang 126 SGK Ngữ văn 9

Bài 29

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - trang 129 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Tổng kết về ngữ pháp - trang 130 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Luyện tập viết biên bản - trang 136 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Hợp đồng - trang 139 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 30

Bố của Xi-Mông - trang 143 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Ôn tập truyện lớp 9 - trang 144 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) - trang 145 SGK Ngữ văn 9

Bài 31

Con chó Bấc - trang 154 SGK Ngữ văn 9
Kiểm tra về truyện - trang 155 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II - trang 155 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Luyện tập viết hợp đồng - trang 157 SGK Ngữ văn 9

Bài 32

Bắc Sơn - trang 166 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Tổng kết phần văn học nước ngoài - Ngữ văn 9 tập 2
Tổng kết phần tập làm văn - trang 170 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 33

Tôi và chúng ta - trang 180 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Tổng kết phần văn học - trang 181 SGK Ngữ văn 9 tập 2
Kiểm tra tổng hợp cuối năm - Ngữ văn 9 tập 2

Bài 34

Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - Ngữ văn 9 tập 2
Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - trang 200 Ngữ văn 9 tập 2
Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi - trang 204 SGK Ngữ văn 9 tập 2