Trang chủ > Lớp 7 > Giải BT Tin học 7

Giải BT Tin học 7

Giới thiệu về Giải BT Tin học 7

Ảnh Giải BT Tin học 7 Giải BT Tin học 7 gồm có 2 chương.
Chương 1: Chương trình bảng tính gồm 19 bài viết
Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
......
Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp
Chương 2: Phần mềm học tập gồm có 3 bài viết
Bài 10: Luyện gõ phím nhanh bằng TYPING MASTER
Bài 11: Học Đại số với GEOBEBRA
Bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBR
Giải BT Tin học 7 giúp các em học sinh lớp 7 biết cách làm bài tập môn Tin học 7, từ đó nắm chắc kiến thức và thêm yêu bộ môn này.

Mục lục Giải BT Tin học 7

Chương 1: Chương trình bảng tính

Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? - trang 11 sgk Tin học 7
Bài thực hành 1: Làm quen với Excel - trang 14 sgk Tin học lớp 7
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính - trang 20 sgk Tin học lớp 7
Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính - SGK Tin học 7
Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính - trang 28 sgk Tin học lớp 7
Bài thực hành 3: Bảng điểm của em - SGK Tin học 7
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - trang 36 sgk Tin học lớp 7
Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em - trang 39 sgk Tin học lớp 7
Bài 5: Thao tác với bảng tính - trang 50 sgk Tin học lớp 7
Bài thực hành 5: Trình bày trang tính của em - trang 54 sgk Tin học lớp 7
Bài 6: Định dạng trang tính - trang 64 sgk Tin học lớp 7
Bài thực hành 6: Định dạng trang tính - trang 66 sgk Tin học lớp 7
Bài 7: Trình bày và in trang tính - trang 73 sgk Tin học lớp 7
Bài thực hành 7: In danh sách lớp em - trang 75 sgk Tin học lớp 7
Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu - trang 83 sgk Tin học lớp 7
Bài thực hành 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu - trang 86 sgk Tin học lớp 7
Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ - trang 95 sgk Tin học lớp 7
Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa - trang 99 sgk Tin học lớp 7
Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp - trang 102 sgk Tin học lớp 7

Chương 2: Phần mềm học tập

Bài 10: Luyện gõ phím nhanh bằng TYPING MASTER - Tin học 7
Bài 11: Học Đại số với GEOBEBRA - trang 121 sgk Tin học lớp 7
Bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA - trang 132 sgk Tin học lớp 7