Trang chủ > Lớp 12 > Đề kiểm tra Sinh 12 (có đáp án)(hay nhất)

Đề kiểm tra Sinh 12 (có đáp án)(hay nhất)

Giới thiệu về Đề kiểm tra Sinh 12 (có đáp án)(hay nhất)

Ảnh Đề kiểm tra Sinh 12 (có đáp án)(hay nhất) Đề kiểm tra Sinh 12 có 4 đề gồm: Đề kiểm tra 15 phút Sinh 12 Học kì 2 (Lần 3), đề kiểm tra 1 tiết Sinh 12 Học kì 2, đề kiểm tra 15 phút Sinh 12 Học kì 2 (Lần 4), đề kiểm tra học kì 2 Sinh 12 (Bài kiểm tra cuối kì).
Kiến thức Sinh học lớp 12 xoay quanh các phần Di truyền học, tiến hóa và sinh thái học.
Di truyền học:
Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị
Chương II: Tính di truyền của hiện tượng biến dị
Chương III: Di truyền học quần thể
Chương IV: Ứng dụng di truyền học
Chương V: Di truyền học người
Tiến hóa:
Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
Chương II: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất
Sinh thái học:
Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật
Chương II: Quần xã sinh vật
Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Mục lục Đề kiểm tra Sinh 12 (có đáp án)(hay nhất)

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 12 Học kì 2 (Lần 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 12 Học kì 2
Đề kiểm tra 15 phút Sinh 12 Học kì 2 (Lần 4)
Đề kiểm tra học kì 2 Sinh 12 (Bài kiểm tra cuối kì)