Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 4

Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 4

Giới thiệu về Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 4

Ảnh Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 4 Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 4 gồm 2 phần:
I. Lịch sử: gồm 8 phần, cụ thể: Phần 1: Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN) gồm 2 bài viết, Phần 2: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938) với 4 bài;....
II. Địa lý: gồm 3 phần, nội dung cụ thể: Phần 1- Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du gồm 9 bài viết. Phần 2- Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng gồm 15 bài viết. Phần 3- Vùng biển Việt Nam gồm 3 bài viết.
Giải Vở Bài Tập Lịch Sử - Địa Lý Lớp 4 đều có gợi ý trả lời các câu hỏi và bài tập trong Vở bài tập Lịch sử và Địa lý lớp 4. Không những thế, sách giải còn có một số câu hỏi trắc nghiệm giúp các em học sinh kiểm tra nhanh khả năng nắm kiến thức sau mỗi bài học.

Mục lục Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 4

Phần 1: Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN)

Bài 1: Nước Văn Lang (trang 12 Lịch sử 4)
Bài 2: Nước Âu Lạc (trang 15 Lịch sử 4)

Phần 2: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938)

Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc (trang 18 Lịch sử 4)
Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) (trang 19 Lịch sử 4)
Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938) (trang 22 Lịch sử 4)
Bài 6: Ôn tập (ôn tập Lịch sử 4)

Phần 3: Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)

Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân (trang 26 Lịch sử 4)
Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981) (trang 28 Lịch sử 4)

Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226)

Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long (trang 31 Lịch sử 4)
Bài 10: Chùa thời Lý (trang 32 Lịch sử 4)
Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077) (trang 34 Lịch sử 4)

Phần 5: Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400)

Bài 12: Nhà Trần thành lập (trang 38 Lịch sử 4)
Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê (trang 39 Lịch sử 4)
Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (trang 41 Lịch sử 4)
Bài 15: Nước ta cuối thời Trần ( trang 43 Lịch sử 4)

Phần 6: Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)

Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng (trang 46 Lịch sử 4)
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước (trang 47 Lịch sử 4)
Bài 18: Trường học thời Hậu Lê (trang 50 Lịch sử 4)
Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê (trang 52 Lịch sử 4)
Bài 20: Ôn tập (Lịch sử 4)

Phần 7: Nước Đại Việt thế kỉ XVI-XVII

Bài 21: Trịnh - Nguyễn phân tranh (trang 55 Lịch sử 4)
Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong (trang 56 Lịch sử 4)
Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII (trang 57 Lịch sử 4)
Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) (trang 60 Lịch sử 4)
Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) (trang 63 Lịch sử 4)
Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung (trang 64 Lịch sử 4)

Phần 8: Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1858)

Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập (trang 65 Lịch sử 4)
Bài 28: Kinh thành Huế (trang 68 Lịch sử 4)
Bài 29: Tổng kết ( Lịch sử 4)

Phần 1: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du

Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn (trang 70 Giải bt Lịch sử và Địa Lí 4)
Bài 2: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn (trang 73 Giải BT Lịch Sử và Địa lí 4)
Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn (trang 76 Giải bt Lịch sử và Địa Lí 4)
Bài 4: Trung du Bắc Bộ ( trang 80 Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 4)
Bài 5: Tây Nguyên (trang 82 Giải BT Lịch sử và Địa Lí 4)
Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên (trang 85 Giải BT Lịch sử và Địa Lí 4)
Bài 7-8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (trang 87 Giải BT Lịch sử và Địa Lí 4)
Bài 9: Thành phố Đà Lạt (trang 93 Giải BT Lịch sử và Địa Lí 4)
Bài 10: Ôn tập ( Giải BT Lịch sử và Địa Lí 4)

Phần 2: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng

Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ (trang 98 Giải BT Lịch sử và Địa Lí)
Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (trang 101 Giải BT Lịch sử và Địa Lí 4)
Bài 13-14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (trang 103 Giải BT Lịch sử và Địa Lí 4)
Bài 15: Thủ đô Hà Nội (trang 109 Giải BT Lịch sử và Địa Lí 4)
Bài 16: Thành phố Hải Phòng (trang 113 Giải BT Lịch sử và Địa Lí 4)
Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ (trang 116 Giải BT Lịch sử và Địa Lí 4)
Bài 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ (trang 119 Giải BT Lịch sử và Địa Lí 4)
Bài 19-20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (trang 121 Giải bài tập Lịch sử và Địa Lí 4)
Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh (trang 128 Giải bài tập Lịch sử và Địa Lí 4)
Bài 22: Thành phố Cần Thơ (trang 131 Giải bài tập Địa Lí 4)
Bài 23: Ôn tập ( trang 115 Địa Lí 4)
Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung (trang 135 Địa Lí 4)
Bài 25-26: Người dân và hoạt động sản xuất của đồng bằng duyên hải miền Trung (trang 140)
Bài 27: Thành phố Huế (trang 145 Địa Lí 4)
Bài 28: Thành phố Đà Nẵng (trang 147 Địa Lí 4)

Phần 3: Vùng biển Việt Nam

Bài 29: Biển, đảo và quần đảo (trang 150 Địa Lí 4)
Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản của vùng biển Việt Nam (trang 152 Địa Lí 4)
Bài 31-32: Ôn tập (trang 156 Địa Lí 4)