Trang chủ > Lớp 4 > Giải SBT Tiếng Anh 4 mới

Giải SBT Tiếng Anh 4 mới

Giới thiệu về Giải SBT Tiếng Anh 4 mới

Ảnh Giải SBT Tiếng Anh 4 mới Giải SBT Tiếng Anh 4 mới gồm 20 Unit tương ứng với 20 bài viết. Cụ thể:
Unit 1: Nice to see you again
Unit 2: I'm from Japan
....
Unit 20: What are you to do this summer?
Giải SBT Tiếng Anh 4 mới giúp các em học sinh có thể học tập tốt hơn môn tiếng anh và giúp các em tìm ra hứng thú, nguồn cảm hứng mới cho việc học Tiếng Anh.

Mục lục Giải SBT Tiếng Anh 4 mới

Unit 1: Nice to see you again (trang 8 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 2: I'm from Japan (trang 8 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 3: What day is it today? (trang 12 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 4: When's your birthday? (trang 16 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 5: Can you swim? (trang 20 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 6: Where's your school? (trang 24 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 7: What do you like doing? (trang 28 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 8: What subjects do you have today? (trang 32 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 9: What are thay doing? (trang 36 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 10: Where were you yesterday? (trang 40 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 11: What time is it? (trang 44 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 12: What does your father do? (trang 48 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 13: Would you like some milk? (trang 52 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 14: What does she look like? (trang 56 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 15: When's children's say? (trang 60 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 16: Let's go to the book shop (trang 64 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 17: How much is the T-shirt? (trang 68 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 18: What's your phone number? (trang 72 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 19: What animal do you want to see? (trang 76 SBT Tiếng Anh 4)
Unit 20: What are you to do this summer? (trang 80 SBT Tiếng Anh 4)