Trang chủ > Lớp 7 > Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Giới thiệu về Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Ảnh Soạn Văn 7 (cực ngắn) Soạn Văn 7 (cực ngắn) gồm có 2 tập:
Tập 1: gồm 17 bài và 67 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Soạn bài: Cổng trường mở ra
Soạn bài: Mẹ tôi
....
Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả
Tập 1: gồm 17 bài và 53 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Soạn bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
.....
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)
Soạn bài: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
Soạn Văn 7 (cực ngắn) hướng dẫn các em học sinh biết cách trả lời câu hỏi đủ ý, đúng nội dung câu hỏi từ đó thêm yêu thích với môn học này hơn.

Mục lục Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Soạn văn 7 Tập 1

Bài 1

Soạn bài: Cổng trường mở ra - trang 8 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Mẹ tôi - trang 11 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Từ ghép - trang 15 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Liên kết trong văn bản - trang 18 sgk Ngữ văn 7 Tập 1

Bài 2

Soạn bài: Cuộc chia tay của những con búp bê - trang 26 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Bố cục trong văn bản - trang 30 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Mạch lạc trong văn bản - trang 32 sgk Ngữ văn 7 Tập 1

Bài 3

Soạn bài: Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình - trang 36 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người -
Soạn bài: Từ láy - trang 43 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả -Soạn Văn 7 (cực ngắn)
Soạn bài: Quá trình tạo lập văn bản - trang 46 sgk Ngữ văn 7 Tập 1

Bài 4

Soạn bài: Những câu hát than thân - trang 49 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Những câu hát châm biếm - trang 52 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Đại từ - trang 56 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Luyện tập tạo lập văn bản - Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Bài 5

Soạn bài: Sông núi nước Nam - trang 64 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Phò giá về kinh - trang 68 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Từ hán việt - trang 69 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 1
Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm - trang 73 sgk Ngữ văn 7 Tập 1

Bài 6

Soạn bài: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra - trang 76 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Bài ca Côn Sơn - trang 80 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Từ hán việt (tiếp theo) - trang 83 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Đặc điểm của văn bản biểu cảm - trang 84 SGK Ngữ văn 7 tập 1
Soạn bài: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm - trang 89 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Bài 7

Soạn bài: Sau phút chia li - trang 92 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Bánh trôi nước - trang 95 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Quan hệ từ - trang 98 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Luyên tập cách làm văn biểu cảm - trang 99 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Bài 8

Soạn bài: Qua đèo ngang - trang 103 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Bạn đến chơi nhà - trang 105 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Chữa lỗi về quan hệ từ - trang 107 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm - Soạn văn 7(cực ngắn)

Bài 9

Soạn bài: Xa ngắm thác núi Lư - trang 111 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Từ đồng nghĩa - trang 115 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Cách lập ý của bài văn biểu cảm - Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Bài 10

Soạn bài: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh - trang 124 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê - trang 127 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1
Soạn bài: Từ trái nghĩa - trang 128 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1
Soạn bài: Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người -

Bài 11

Soạn bài: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá - trang 133 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Từ đồng âm - trang 136 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 2
Soạn bài: Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm - trang 138 sgk Ngữ văn 7 Tập 1

Bài 12

Soạn bài: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng - trang 142 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Thành ngữ - trang 145 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm - Soạn Văn 7 (cực ngắn)
Soạn bài: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học - trang 148 sgk Ngữ văn 7 Tập 1

Bài 13

Soạn bài: Tiếng gà trưa - trang 151 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Điệp ngữ - trang 153 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học - Soạn Văn 7 (cực ngắn)
Soạn bài: Làm thơ lục bát - trang 157 sgk Ngữ văn 7 Tập 1

Bài 14

Soạn bài: Một thứ quà của lúa non: Cốm - trang 162 sgk Ngữ văn 7 Tập
Soạn bài: Chơi chữ - trang 165 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Chuẩn mực sử dụng từ - Soạn Văn 7 (cực ngắn)
Soạn bài: Ôn tập văn biểu cảm - trang 165 sgk Ngữ văn 7 Tập 1

Bài 15

Soạn bài: Sài Gòn tôi yêu - trang 172 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Mùa xuân của tôi - trang 177 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Luyện tập sử dụng từ - trang 179 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 3

Bài 16

Soạn bài: Ôn tập tác phẩm trữ tình - trang 180 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt - trang 183 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Bài 17

Soạn bài: Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) - trang 192 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo) - trang 193 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả - Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Soạn văn 7 Tập 2

Bài 18

Soạn bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất - trang 4 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - Soạn Văn 7 (cực ngắn)
Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn nghị luận - trang 10 sgk Ngữ văn 7 Tập 2

Bài 19

Soạn bài: Tục ngữ về con người và xã hội - trang 12 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Rút gọn câu - trang 16 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Đặc điểm của văn bản nghị luận - Soạn Văn 7 (cực ngắn)
Soạn bài: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận - Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Bài 20

Soạn bài: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - trang 26 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Câu đặc biệt - trang 26 sgk Ngữ văn 7 Tập 1
Soạn bài: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận - Soạn Văn 7 (cực ngắn)
Soạn bài: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận - trang 33 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2

Bài 21

Soạn bài: Sự giàu đẹp của tiếng việt - trang 37 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Thêm trạng ngữ cho câu - trang 40 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh - trang 39 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2

Bài 22

Soạn bài: Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) - trang 47 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Cách làm văn lập luận chứng minh - Soạn Văn 7 (cực ngắn)
Soạn bài: Luyện tập lập luận chứng minh - Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Bài 23

Soạn bài: Đức tính giản dị của Bác Hồ - trang 54 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động - Soạn Văn 7 (cực ngắn)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh - Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Bài 24

Soạn bài: Ý nghĩa của văn chương - trang 62 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) - trang 64 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh - Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Bài 25

Soạn bài: Ôn tập văn nghị luận - trang 66 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích - Soạn Văn 7 (cực ngắn)
Soạn bài: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 5

Bài 26

Soạn bài: Sống chết mặc bay - trang 81 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Cách làm bài văn lập luận giải thích - Soạn Văn 7 (cực ngắn)
Soạn bài: Luyện tập lập luận giải thích - Soạn Văn 7 (cực ngắn)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích - Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Bài 27

Soạn bài: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - trang 94 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) - trang 96 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề - Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Bài 28

Soạn bài: Ca Huế trên sông Hương - trang 103 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Liệt kê - trang 106 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 6
Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính - Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Bài 29

Soạn bài: Quan Âm Thị Kính - trang 120 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy - trang 123 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Văn bản đề nghị - trang 126 sgk Ngữ văn 7 Tập 2

Bài 30

Soạn bài: Ôn tập phần văn - trang 127 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Dấu gạch ngang - trang 130 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Văn bản báo cáo - Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Bài 31

Soạn bài: Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2 - trang 62 sgk Ngữ văn 7 Tập 2
Soạn bài: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo - Soạn Văn 7 (cực ngắn)
Soạn bài: Ôn tập về phần tập làm văn - trang 139 Ngữ Văn 7 Tập 2

Bài 32

Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2 - Soạn Văn 7 (cực ngắn)
Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm - Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Bài 33

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - Kì 2- Soạn Văn 7 (cực ngắn)
Soạn bài: Hoạt động ngữ văn - Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Bài 34

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)
Soạn bài: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm