Trang chủ > Lớp 9 > Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 9

Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 9

Giới thiệu về Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 9

Ảnh Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 9 Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 9 gồm 29 bài viết là các bài tập Tiếng Việt và tập làm văn lớp 9.
Chương trình Lý thuyết Ngữ văn 9 tập 1 gồm 14 bài viết.
Lý thuyết Ngữ văn 9 tập 1 gồm 18 bài viết.
Các nội dung bài học gồm: sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh, phương pháp sử dụng yếu tố miêu tả rong văn bản thuyết minh. Miêu tả trong văn bản tự sự, xưng hô trong hội thoại.

Mục lục Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 9

Ngữ Văn lớp 9 | Lý thuyết, Bài tập vận dụng Tiếng Việt - Tập làm văn lớp 9 hay nhất

Các phương châm hội thoại
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Xưng hô trong hội thoại
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Sự phát triển của từ vựng
Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự
Thuật ngữ
Miêu tả trong văn bản tự sự
Trau dồi vốn từ
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
Tổng kết về từ vựng
Nghị luận trong văn bản tự sự
Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
Ôn tập phần tiếng việt
Người kể trong văn bản tự sự
Khởi ngữ
Phép phân tích và tổng hợp
Các thành phần biệt lập
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Nghĩa tường minh và hàm ý
Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II
Tổng kết về ngữ pháp
Tổng kết phần tập làm văn