Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Địa Lí 12 (ngắn nhất)

Giải BT Địa Lí 12 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Giải BT Địa Lí 12 (ngắn nhất)

Ảnh Giải BT Địa Lí 12 (ngắn nhất) Giải BT Địa Lí 12 (ngắn nhất) gồm 45 bài viết là các bài tập bám sát nội dung kiến thức trong sách giáo khoa Địa Lí 12.
Chương trình Địa Lí 12:
Địa Lí Tự Nhiên
Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ
Đặc điểm chung của tự nhiên
Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
Địa Lí Dân Cư
Địa Lí Kinh Tế
Địa lí các ngành kinh tế
Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp
Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp
Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
Địa lí các vùng kinh tế
Địa Lí Địa Phương

Mục lục Giải BT Địa Lí 12 (ngắn nhất)

Địa Lí Tự Nhiên

Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ

Địa Lí 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập - Giải BT Đia lí 12
Địa Lí 12 Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
Địa Lí 12 Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
Địa Lí 12 Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
Địa Lí 12 Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)

Đặc điểm chung của tự nhiên

Địa Lí 12 Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi
Địa Lí 12 Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)
Địa Lí 12 Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
Địa Lí 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Địa Lí 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)
Địa Lí 12 Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
Địa Lí 12 Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)
Địa Lí 12 Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

Địa Lí 12 Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Địa Lí 12 Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Địa Lí Dân Cư

Địa Lí 12 Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta
Địa Lí 12 Bài 17: Lao động và việc làm
Địa Lí 12 Bài 18: Đô thị hóa
Địa Lí 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Địa Lí Kinh Tế

Địa Lí 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Địa lí các ngành kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Địa Lí 12 Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
Địa Lí 12 Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp
Địa Lí 12 Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
Địa Lí 12 Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
Địa Lí 12 Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Địa Lí 12 Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
Địa Lí 12 Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
Địa Lí 12 Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Địa Lí 12 Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Địa Lí 12 Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
Địa Lí 12 Bài 31: Vấn đề phát triển thương mai, du lịch

Địa lí các vùng kinh tế

Địa Lí 12 Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Địa Lí 12 Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
Địa Lí 12 Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng
Địa Lí 12 Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
Địa Lí 12 Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
Địa Lí 12 Bài 37: Vấn đề khai thác ở thế mạnh Tây Nguyên
Địa Lí 12 Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ
Địa Lí 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
Địa Lí 12 Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
Địa Lí 12 Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
Địa Lí 12 Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
Địa Lí 12 Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

Địa Lí Địa Phương

Địa Lí 12 Bài 44: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố
Địa Lí 12 Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo)