Trang chủ > Lớp 9 > Lý thuyết & 500 bài tập Vật Lí 9 có đáp án

Lý thuyết & 500 bài tập Vật Lí 9 có đáp án

Giới thiệu về Lý thuyết & 500 bài tập Vật Lí 9 có đáp án

Ảnh Lý thuyết & 500 bài tập Vật Lí 9 có đáp án Lý thuyết & 500 bài tập Vật Lí 9 có đáp án gồm 56 bài viết là các bài tập lý thuyết và trắc nghiệm Vật Lí 9 có chọn lọc. Các bài tập lý thuyết và trắc nghiệm này được chia theo các bài học, từ bài 1 đến bài 63 như: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm, Đoạn mạch nối tiếp, Đoạn mạch song song, Bài tập vận dụng định luật Ôm, Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn, Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn, Điện năng - Công của dòng điện, Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng, Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua, Ứng dụng của nam châm.

Mục lục Lý thuyết & 500 bài tập Vật Lí 9 có đáp án

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Đoạn mạch song song - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn - Vật lý 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Công suất điện - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 13: Điện năng - Công của dòng điện - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 16: Định luật Jun - Lenxo - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun - Lenxo - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 20: Tổng kết chương I : Điện học - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 21: Nam châm vĩnh cửu - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 23: Từ phổ - Đường sức từ - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 26: Ứng dụng của nam châm - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 27: Lực điện từ - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 28: Động cơ điện một chiều - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 33: Dòng điện xoay chiều - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 34: Máy phát điện xoay chiều - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 37: Máy biến thế - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 39: Tổng kết chương II : Điện từ học - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 42: Thấu kính hội tụ - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 44: Thấu kính phân kì - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 48: Mắt - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 49: Mắt cận và mắt lão - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 50: Kính lúp - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 51: Bài tập quang hình học - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 58: Tổng kết chương III : Quang học - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 61: Sản xuất điện năng - nhiệt điện và thủy điện - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 62: Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân - Vật Lí 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 63: Tổng kết chương IV : Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng - Vật Lí 9