Trang chủ > Lớp 9 > Chuyên đề Toán 9 (có đáp án)

Chuyên đề Toán 9 (có đáp án)

Giới thiệu về Chuyên đề Toán 9 (có đáp án)

Ảnh Chuyên đề Toán 9 (có đáp án) Chuyên đề Toán 9 (có đáp án) gồm 86 bài viết là các bài tập Toán lớp 9 theo các chuyên đề và đã có đáp án. Các bài tập này bám sát vào nội dung của chương trình Toán 9 tập 1 và tập 2.
Nội dung chương trình Toán 9:
Toán 9 Tập 1
Chương 1: Căn bậc hai, Căn bậc ba
Chương 2: Hàm số bậc nhất
Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Chương 2: Đường tròn
Toán 9 Tập 2
Đại số - Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn
Đại số - Chương 4: Hàm Số y = ax 2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn
Hình học - Chương 3: Góc Với Đường Tròn
Hình học - Chương 4: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu

Mục lục Chuyên đề Toán 9 (có đáp án)

Toán 9 Tập 1

Chương 1: Căn bậc hai, Căn bậc ba

Lý thuyết Chương 1: Căn bậc hai, Căn bậc ba
Chủ đề: Căn bậc hai
Lý thuyết: Căn bậc hai
Dạng 1: So sánh căn bậc hai số học
Dạng 2: Tìm điều kiện để √A có nghĩa
Dạng 3: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai (dạng √(A2))
Dạng 4: Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức chứa căn
Bài tập tổng hợp về Căn bậc hai
Chủ đề: Liên hệ phép nhân, phép chia với phép khai phương
Bài tập: Liên hệ phép nhân, phép chia với phép khai phương
Chủ đề: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
Bài tập: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
Chủ đề: Căn bậc ba
Bài tập tổng hợp về Căn bậc ba
Chủ đề: Dùng biểu thức liên hợp để giải toán
Bài tập: Dùng biểu thức liên hợp để giải toán
Chủ đề: Giải phương trình chứa dấu căn
Bài tập: Giải phương trình chứa dấu căn
Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Căn bậc hai (phần 1 - có đáp án)
Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Căn bậc hai (phần 2 - có đáp án)

Chương 2: Hàm số bậc nhất

Lý thuyết Chương 2: Hàm số bậc nhất
Chủ đề: Hàm số bậc nhất
Lý thuyết: Hàm số bậc nhất
Dạng 1: Tìm tập xác định của hàm số
Dạng 2: Cách xác định hàm số bậc nhất
Dạng 3: Cách xác định điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng
Dạng 4: Cách xác định đường thẳng
Bài tập tổng hợp Hàm số bậc nhất (có đáp án)
Chủ đề: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Lý thuyết: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Dạng 1: Cách xác định hai đường thẳng song song, cắt nhau, vuông góc
Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng
Dạng 3: Viết phương trình đường thẳng vuông góc với đường thẳng
Bài tập Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Hàm số bậc nhất (phần 1 - có đáp án)
Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Hàm số bậc nhất (phần 2 - có đáp án)

Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Lý thuyết Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Chủ đề: Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Bài tập Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Chủ đề: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Bài tập Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Chủ đề: Hệ thức về góc và cạnh trong tam giác vuông
Bài tập Hệ thức về góc và cạnh trong tam giác vuông
Chủ đề: Cách tính diện tích tam giác bằng tỉ số lượng giác
Bài tập tính diện tích tam giác bằng tỉ số lượng giác
Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Hệ thức lượng trong tam giác vuông (phần 1 - có đáp án)
Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Hệ thức lượng trong tam giác vuông (phần 2 - có đáp án)

Chương 2: Đường tròn

Chủ đề: Đường tròn
Bài tập về đường tròn
Chủ đề: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Bài tập Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Chủ đề: Vị trí tương đối của hai đường tròn
Bài tập Vị trí tương đối của hai đường tròn
Chủ đề: Vẽ thêm yếu tố phụ để giải một số bài toán về đường tròn
Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Đường tròn (phần 1 - có đáp án)
Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Đường tròn (phần 2 - có đáp án)

Toán 9 Tập 2

Đại số - Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Tổng hợp lý thuyết Chương 3 Đại Số 9

Đại số - Chương 4: Hàm Số y = ax 2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Tổng hợp lý thuyết Chương 4 Đại Số 9

Hình học - Chương 3: Góc Với Đường Tròn

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Góc ở tâm - Số đo cung
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Góc nội tiếp
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Cung chứa góc
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Tứ giác nội tiếp
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Tổng hợp lý thuyết Chương 3 Hình học 9

Hình học - Chương 4: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
Tổng hợp lý thuyết Chương 4 Hình học 9