Trang chủ > Lớp 9 > Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Công nghệ 9

Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Công nghệ 9

Giới thiệu về Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Công nghệ 9

Ảnh Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Công nghệ 9 gồm 13 bài viết là bài tập lý thuyết và trắc nghiệm từ bài 1 đến bài 12 của chương trình Công nghệ 9.
Giới thiệu nghề điện dân dụng
Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện
Thực hành: Nối dây dẫn điện
Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện
Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn
Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

Lý thuyết Tổng kết và ôn tập

Mục lục Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Công nghệ 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng - Công nghệ 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà - Công nghệ 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện - Công nghệ 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện - Công nghệ 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện - Công nghệ 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện - Công nghệ 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang - Công nghệ 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn - Công nghệ 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà - Công nghệ 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà - Công nghệ 9
Lý thuyết Tổng kết và ôn tập