Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Sinh 6 (ngắn nhất)

Giải BT Sinh 6 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Giải BT Sinh 6 (ngắn nhất)

Ảnh Giải BT Sinh 6 (ngắn nhất) Giải BT Sinh 6 (ngắn nhất) gồm có tất cả 52 bài viết. Cụ thể như sau:
Phần Mở đầu Sinh học gồm 2 bài viết
Phần Đại cương về giới Thực vật gồm 2 bài viết
Chương 1: Tế bào thực vật gồm 4 bài viết
....
Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y gồm 3 bài viết
Giải BT Sinh 6 (ngắn nhất) giúp các em học sinh lớp 6 thêm nắm chắc kiến thức về bộ môn sinh học, hướng dẫn các em trả lời câu hỏi ngắn gọn nhất, đủ ý nhất!

Mục lục Giải BT Sinh 6 (ngắn nhất)

Mở đầu Sinh học

Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống ( trang 5 sgk Sinh học 6)
Bài 2: Nhiệm vụ của sinh học ( trang 7 sgk Sinh học 6)

Đại cương về giới Thực vật

Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật ( trang 11 sgk Sinh học 6)
Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? ( trang 13 sgk Sinh học 6)

Chương 1: Tế bào thực vật

Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
B?i 6: Quan sát t? b?o th?c v?t (trang 22 sgk Sinh h?c 6)
Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật
Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Chương 2: Rễ

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ
Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ
Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ
Bài 12: Biến dạng của rễ

Chương 3: Thân

Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân
Bài 14: Thân dài ra do đâu ? (trang 47 sgk Sinh học 6)
Bài 15: Cấu tạo trong của thân non (trang 49 sgk Sinh học 6)
Bài 16: Thân to ra do đâu? (trang 51 sgk Sinh học 6)
Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân (trang 55 sgk Sinh học 6)
Bài 18: Biến dạng của thân (trang 58 sgk Sinh học 6)

Chương 4: Lá

Bài 19: Đặc điểm ngoài của lá (trang 61 sgk Sinh học 6)
Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá (trang 65 sgk Sinh học 6)
Bài 21: Quang hợp (trang 69 sgk Sinh học 6)
Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp (trang 75 sgk Sinh học 6)
Bài 23: Cây hô hấp không? (trang 77 sgk Sinh học 6)
Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu (trang 77 sgk Sinh học 6)
Bài 25: Biến dạng của lá (trang 83 sgk Sinh học 6)

Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng

Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên (trang 87 sgk Sinh học 6)
Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người (trang 89 sgk Sinh học 6)

Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính

Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa (trang 95 sgk Sinh học 6)
Bài 29: Các loại hoa (trang 96 sgk Sinh học 6)
Bài 30: Thụ phấn (trang 99 sgk Sinh học 6)
Bài 31: Thụ tinh kết quả và tạo hóa (trang 103 sgk Sinh học 6)

Chương 7: Quả và hạt

Bài 32: Các loại quả (trang 105 sgk Sinh học 6)
Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt (trang 109 sgk Sinh học 6)
Bài 34: Phát tán của quả và hạt (trang 110 sgk Sinh học 6)
Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm (trang 113 sgk Sinh học 6)
Bài 36: Tổng kết về cây có hoa (trang 116 sgk Sinh học 6)

Chương 8: Các nhóm thực vật

Bài 37: Tảo (trang 123 sgk Sinh học 6)
Bài 38: Rêu - cây rêu (trang 126 sgk Sinh học 6)
Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ (trang 128 sgk Sinh học 6)
Bài 40: Hạt trần - Cây thông (trang 132 sgk Sinh học 6)
Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín (trang 135 sgk Sinh học 6)
Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm (trang 137 sgk Sinh học 6)
Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật (trang 141 sgk Sinh học 6)
Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật (trang 142 Sinh học 6)
Bài 45: Nguồn gốc cây trồng (trang 144 Sinh học 6)

Chương 9: Vai trò của thực vật

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu (trang 146 Sinh học 6)
Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước (trang 150 Sinh học 6)
Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (trang 152 Sinh học 6)
Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật (trang 158 Sinh học 6)

Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y

Bài 50: Vi khuẩn (trang 160 Sinh học 6)
Bài 51: Nấm (trang 165 Sinh học 6)
Bài 52: Địa y Nấm (trang 171 Sinh học 6)