Trang chủ > Lớp 9 > Văn mẫu lớp 9

Văn mẫu lớp 9

Giới thiệu về Văn mẫu lớp 9

Ảnh Văn mẫu lớp 9 Văn mẫu lớp 9 gồm 53 bài viết là các bài văn mẫu bám sát vào nội dung Văn nghị luận văn học Tập 1.
Văn nghị luận văn học Tập 1
Văn nghị luận văn học Tập 1
Phong cách Hồ Chí Minh
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Viết bài tập làm văn số 1
Chuyện người con gái Nam Xương
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Hoàng Lê nhất thống chí
Truyện Kiều
Chị em Thúy Kiều
Cảnh ngày xuân
Kiều ở lầu Ngưng Bích
Mã Giám Sinh mua Kiều
Viết bài tập làm văn số 2
Thúy Kiều báo ân báo oán
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Lục Vân Tiên gặp nạn
Đồng chí
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Đoàn thuyền đánh cá
Bếp lửa
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Ánh trăng
Làng
Lặng lẽ Sa Pa
Viết bài tập làm văn số 3
Chiếc lược ngà
Cố hương
Văn nghị luận văn học Tập 2
Bàn về đọc sách
Tiếng nói của văn nghệ
Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Viết bài tập làm văn số 5
Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten
Con cò
Mùa xuân nho nhỏ
Viếng lăng Bác
Viết bài tập làm văn số 6
Sang thu
Nói với con
Mây và sóng
Viết bài tập làm văn số 7
Bến quê
Những ngôi sao xa xôi
Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
Bố của Xi-mông
Con chó Bấc
Bắc Sơn
Tôi và chúng ta

Mục lục Văn mẫu lớp 9

Văn nghị luận văn học Tập 1

Văn mẫu: Phong cách Hồ Chí Minh
Văn mẫu: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Văn mẫu: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Văn mẫu: Viết bài tập làm văn số 1
Văn mẫu: Chuyện người con gái Nam Xương
Văn mẫu: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Văn mẫu: Hoàng Lê nhất thống chí
Văn mẫu: Truyện Kiều
Văn mẫu: Chị em Thúy Kiều
Văn mẫu: Cảnh ngày xuân
Văn mẫu: Kiều ở lầu Ngưng Bích
Văn mẫu: Mã Giám Sinh mua Kiều
Văn mẫu: Viết bài tập làm văn số 2
Văn mẫu: Thúy Kiều báo ân báo oán
Văn mẫu: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Văn mẫu: Lục Vân Tiên gặp nạn
Văn mẫu: Đồng chí
Văn mẫu: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Văn mẫu: Đoàn thuyền đánh cá
Văn mẫu: Bếp lửa
Văn mẫu: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Văn mẫu: Ánh trăng
Văn mẫu: Làng
Văn mẫu: Lặng lẽ Sa Pa
Văn mẫu: Viết bài tập làm văn số 3
Văn mẫu: Chiếc lược ngà
Văn mẫu: Cố hương
Văn mẫu: Những đứa trẻ

Văn nghị luận văn học Tập 2

Văn mẫu: Bàn về đọc sách
Văn mẫu: Tiếng nói của văn nghệ
Văn mẫu: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Văn mẫu: Viết bài tập làm văn số 5
Văn mẫu: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten
Văn mẫu: Con cò
Văn mẫu: Mùa xuân nho nhỏ
Văn mẫu: Viếng lăng Bác
Văn mẫu: Viết bài tập làm văn số 6
Văn mẫu: Sang thu
Văn mẫu: Nói với con
Văn mẫu: Mây và sóng
Văn mẫu: Viết bài tập làm văn số 7
Văn mẫu: Bến quê
Văn mẫu: Những ngôi sao xa xôi
Văn mẫu: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
Văn mẫu: Bố của Xi-mông
Văn mẫu: Con chó Bấc
Văn mẫu: Bắc Sơn
Văn mẫu: Tôi và chúng ta
Mục lục Văn thuyết minh
Mục lục Văn tự sự
Mục lục Văn nghị luận xã hội
Mục lục Văn nghị luận văn học Tập 1
Mục lục Văn nghị luận văn học Tập 2