Trang chủ > Lớp 11 > Chuyên đề Vật Lí 11 (có đáp án)

Chuyên đề Vật Lí 11 (có đáp án)

Giới thiệu về Chuyên đề Vật Lí 11 (có đáp án)

Ảnh Chuyên đề Vật Lí 11 (có đáp án) Chuyên đề Vật Lí 11 gồm 151 bài viết là các bài tập đã có đáp án theo các chuyên đề, nội dung đề bám sát theo chương trình Vật Lí 11.
Các chuyên đề:
Điện tích. Điện trường
Lực tương tác tĩnh điện
Điện trường - Cường độ điện trường
Công của lực điện, Hiệu điện thế
Tụ điện
Bài tập trắc nghiệm
Dòng điện không đổi
Dòng điện không đổi - Nguồn điện
Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở R
Công suất của dòng điện không đổi
Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bài tập trắc nghiệm
Dòng điện trong các môi trường
Dòng điện trong kim loại
Dòng điện trong chất điện phân
Dòng điện trong chất khí, chân không, chất bán dẫn
Bài tập trắc nghiệm
Từ trường
Lực từ
Lực Lo-ren-xơ
Bài tập trắc nghiệm
Cảm ứng điện từ
Hiện tượng cảm ứng điện từ
Hiện tượng tự cảm
Bài tập trắc nghiệm
Khúc xạ ánh sáng
Bài tập Khúc xạ ánh sáng
Mắt. Các dụng cụ quang
Bài tập trắc nghiệm

Mục lục Chuyên đề Vật Lí 11 (có đáp án)

Chuyên đề: Điện tích. Điện trường

Tổng hợp lý thuyết chương Điện tích. Điện trường

Chuyên đề: Lực tương tác tĩnh điện

Lý thuyết: Lực tương tác tĩnh điện
Dạng 1: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm - Chuyên đề Vật Lí 11
Trắc nghiệm: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm
Dạng 2: Lực điện tổng hợp tác dụng lên một điện tích
Trắc nghiệm: Lực điện tổng hợp tác dụng lên một điện tích
Dạng 3: Sự cân bằng của một điện tích
Trắc nghiệm: Sự cân bằng của một điện tích

Chuyên đề: Điện trường - Cường độ điện trường

Lý thuyết: Điện trường - Cường độ điện trường
Dạng 1: Cách tính cường độ điện trường tại một điểm
Trắc nghiệm: Cường độ điện trường
Dạng 2: Xác định véctơ cường độ điện trường tổng hợp tại M
Trắc nghiệm: Xác định véctơ cường độ điện trường tổng hợp tại M
Dạng 3: Xác định vị trí cường độ điện trường bằng 0
Trắc nghiệm: Xác định vị trí cường độ điện trường bằng 0
Dạng 4: Cân bằng của điện tích trong điện trường
Trắc nghiệm: Cân bằng của điện tích trong điện trường

Chuyên đề: Công của lực điện, Hiệu điện thế

Lý thuyết: Công của lực điện, Hiệu điện thế
Dạng 1: Tính công của lực điện trường, điện thế, hiệu điện thế giữa hai điểm
Trắc nghiệm Tính công của lực điện trường, điện thế, hiệu điện thế giữa hai điểm
Dạng 2: Quỹ đạo của electron trong điện trường
Trắc nghiệm Quỹ đạo của electron trong điện trường

Chuyên đề: Tụ điện

Lý thuyết: Tụ điện
Dạng 1: Cách tính điện dung, năng lượng của tụ điện
Trắc nghiệm tính điện dung, năng lượng của tụ điện
Dạng 2: Tụ điện phẳng
Trắc nghiệm về tụ điện phẳng
Dạng 3: Ghép tụ điện nối tiếp, song song
Trắc nghiệm Ghép tụ điện nối tiếp, song song

Bài tập trắc nghiệm

100 câu trắc nghiệm Điện tích, Điện trường có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Điện tích, Điện trường có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Điện tích, Điện trường có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
100 câu trắc nghiệm Điện tích, Điện trường có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Điện tích, Điện trường có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Điện tích, Điện trường có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Chuyên đề: Dòng điện không đổi

Tổng hợp lý thuyết chương Dòng điện không đổi
Lý thuyết: Dòng điện không đổi

Chuyên đề: Dòng điện không đổi - Nguồn điện

Lý thuyết: Dòng điện không đổi - Nguồn điện
Dạng 1: Đại cương về dòng điện không đổi
Trắc nghiệm: Đại cương về dòng điện không đổi

Chuyên đề: Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở R

Lý thuyết: Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở R
Dạng 1: Cách tính điện trở tương đương mạch nối tiếp, mạch song song, mạch cầu
Trắc nghiệm tính điện trở tương đương mạch nối tiếp, mạch song song, mạch cầu
Dạng 2: Định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp và song song
Trắc nghiệm: Định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp và song song
Dạng 3: Tìm số chỉ của Ampe kế và Vôn kế
Trắc nghiệm: Tìm số chỉ của Ampe kế và Vôn kế
50 bài tập trắc nghiệm Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở R có đáp án chi tiết (phần 1)
50 bài tập trắc nghiệm Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở R có đáp án chi tiết (phần 2)

Chuyên đề: Công suất của dòng điện không đổi

Lý thuyết: Công suất của dòng điện không đổi
Dạng 1: Công và công suất của dòng điện không đổi
Trắc nghiệm: Công và công suất của dòng điện không đổi
Dạng 2: Công suất của Nguồn điện, Máy thu điện
Trắc nghiệm: Công suất của Nguồn điện, Máy thu điện
50 bài tập trắc nghiệm Công suất của dòng điện không đổi có đáp án chi tiết (phần 1)
50 bài tập trắc nghiệm Công suất của dòng điện không đổi có đáp án chi tiết (phần 2)

Chuyên đề: Định luật Ôm đối với toàn mạch

Lý thuyết: Định luật Ôm đối với toàn mạch
Dạng 1: Định luật Ôm cho mạch kín
Trắc nghiệm: Định luật Ôm cho mạch kín
Dạng 2: Ghép các nguồn điện thành bộ
Trắc nghiệm: Ghép các nguồn điện thành bộ
Dạng 3: Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện, máy thu
Trắc nghiệm: Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện, máy thu
50 bài tập trắc nghiệm Định luật Ôm đối với toàn mạch có đáp án chi tiết (phần 1)
50 bài tập trắc nghiệm Định luật Ôm đối với toàn mạch có đáp án chi tiết (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Chuyên đề: Dòng điện trong các môi trường

Tổng hợp lý thuyết chương Dòng điện trong các môi trường
Lý thuyết: Dòng điện trong các môi trường

Chuyên đề: Dòng điện trong kim loại

Lý thuyết: Dòng điện trong kim loại
Dạng 1: Cách tính điện trở của dây dẫn kim loại
Trắc nghiệm: Tính điện trở của dây dẫn kim loại
Dạng 2: Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ
Trắc nghiệm: Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ
Dạng 3: Hiện tượng nhiệt điện, Suất điện động nhiệt điện
Trắc nghiệm: Hiện tượng nhiệt điện, Suất điện động nhiệt điện
60 bài tập trắc nghiệm Dòng điện trong kim loại có đáp án chi tiết (phần 1)
60 bài tập trắc nghiệm Dòng điện trong kim loại có đáp án chi tiết (phần 2)

Chuyên đề: Dòng điện trong chất điện phân

Lý thuyết: Dòng điện trong chất điện phân
Dạng 1: Các dạng bài tập về dòng điện trong chất điện phân
Trắc nghiệm: Dòng điện trong chất điện phân

Chuyên đề: Dòng điện trong chất khí, chân không, chất bán dẫn

Lý thuyết: Dòng điện trong chất khí, chân không, chất bán dẫn
Bài tập: Dòng điện trong chất khí (Phần 1)
Bài tập: Dòng điện trong chất khí (Phần 1)
16 bài tập trắc nghiệm Dòng điện trong chân có đáp án chi tiết
15 bài tập trắc nghiệm Dòng điện trong chất bán dẫn có đáp án chi tiết

Bài tập trắc nghiệm

50 câu trắc nghiệm Dòng điện trong các môi trường có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
50 câu trắc nghiệm Dòng điện trong các môi trường có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
40 câu trắc nghiệm Dòng điện trong các môi trường có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

Chuyên đề: Từ trường

Tổng hợp lý thuyết chương Từ trường
Lý thuyết chương: Từ trường
Lý thuyết: Từ trường
Dạng 1: Từ trường của dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Trắc nghiệm: Từ trường của dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Chuyên đề: Lực từ

Lý thuyết: Lực từ
Dạng 1: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng
Trắc nghiệm: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng
Dạng 2: Lực từ tác dụng lên 2 dây dẫn song song
Trắc nghiệm: Lực từ tác dụng lên 2 dây dẫn song song
Dạng 3: Lực từ tác dụng lên khung dây
Trắc nghiệm: Lực từ tác dụng lên khung dây
50 bài tập trắc nghiệm Lực từ có đáp án chi tiết (phần 1)
50 bài tập trắc nghiệm Lực từ có đáp án chi tiết (phần 2)

Chuyên đề: Lực Lo-ren-xơ

Lý thuyết: Lực Lo-ren-xơ
Dạng bài: Các dạng bài tập về lực Lo-ren-xơ
Trắc nghiệm: Lực Lo-ren-xơ

Bài tập trắc nghiệm

60 câu trắc nghiệm Từ trường có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
60 câu trắc nghiệm Từ trường có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
50 câu trắc nghiệm Từ trường có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
50 câu trắc nghiệm Từ trường có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Chuyên đề: Cảm ứng điện từ

Tổng hợp lý thuyết chương Cảm ứng điện từ
Lý thuyết: Cảm ứng điện từ

Chuyên đề: Hiện tượng cảm ứng điện từ

Lý thuyết: Hiện tượng cảm ứng điện từ
Dạng 1: Chiều dòng điện cảm ứng
Trắc nghiệm: Chiều dòng điện cảm ứng
Dạng 2: Từ thông qua một khung dây kín
Trắc nghiệm: Từ thông qua một khung dây kín
Dạng 3: Suất điện động cảm ứng trong khung dây
Trắc nghiệm: Suất điện động cảm ứng trong khung dây
50 câu trắc nghiệm Hiện tượng cảm ứng điện từ có đáp án chi tiết (phần 1)
50 câu trắc nghiệm Hiện tượng cảm ứng điện từ có đáp án chi tiết (phần 2)

Chuyên đề: Hiện tượng tự cảm

Lý thuyết: Hiện tượng tự cảm
Dạng bài: Tự cảm - Suất điện động cảm ứng - Năng lượng
Trắc nghiệm: Tự cảm - Suất điện động cảm ứng - Năng lượng

Bài tập trắc nghiệm

40 câu trắc nghiệm Cảm ứng điện từ có lời giải chi tiết (cơ bản)
30 câu trắc nghiệm Cảm ứng điện từ có lời giải chi tiết (nâng cao)

Chuyên đề: Khúc xạ ánh sáng

Tổng hợp lý thuyết chương Khúc xạ ánh sáng
Lý thuyết: Khúc xạ ánh sáng
Lý thuyết: Phản xạ toàn phần
Lý thuyết tổng hợp chương: Khúc xạ ánh sáng

Bài tập Khúc xạ ánh sáng

30 câu trắc nghiệm Khúc xạ ánh sáng có lời giải chi tiết (cơ bản)
30 câu trắc nghiệm Khúc xạ ánh sáng có lời giải chi tiết (nâng cao)

Chuyên đề: Mắt. Các dụng cụ quang

Tổng hợp lý thuyết chương Mắt. Các dụng cụ quang
Lý thuyết: Lăng kính
Lý thuyết: Thấu kính mỏng
Lý thuyết: Giải bài toán về hệ thấu kính
Lý thuyết: Mắt
Lý thuyết: Kính lúp
Lý thuyết: Kính hiển vi
Lý thuyết: Kính thiên văn
Lý thuyết tổng hợp chương: Mắt. Các dụng cụ quang

Bài tập trắc nghiệm

100 câu trắc nghiệm Mắt, Các dụng cụ quang có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Mắt, Các dụng cụ quang có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Mắt, Các dụng cụ quang có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
100 câu trắc nghiệm Mắt, Các dụng cụ quang có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Mắt, Các dụng cụ quang có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Mắt, Các dụng cụ quang có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)