Trang chủ > Lớp 5 > Giải BT Tin học lớp 5

Giải BT Tin học lớp 5

Giới thiệu về Giải BT Tin học lớp 5

Ảnh Giải BT Tin học lớp 5 Giải BT Tin học lớp 5 gồm 7 chủ đề voiwa 28 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
1. Khám phá máy tính: gồm 3 bài viết
2. Em tập vẽ: gồm 5 bài viết
3. Học và chơi cùng máy tính: gồm 3 bài viết
4. Em học gõ 10 ngón: gồm 4 bài viết
5. Em tập soạn thảo: gồm 4 bài viết
6. Thế giới logo của em: gồm 6 bài viết
7. Em học nhạc: gồm 3 bài viết.
Giải BT Tin học lớp 5 giúp các em học sinh hiểu kỹ hơn về máy tính, cách sử dụng và vận dụng kỹ năng trong học tập nhằm nâng cao hiệu quả

Mục lục Giải BT Tin học lớp 5

1. Khám phá máy tính

Bài 1: Những gì em biết (trang 3) - SGK Tin học 5
Bài 2: Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào? - Trang 6 SGK Tin học 5
Bài 3: Tổ chức thông tin trong máy tính - trang 13 SGK Tin học 5

2. Em tập vẽ

Bài 1: Những gì em biết (trang 17) - SGK Tin học 5
Bài 2: Sử dụng bình phun màu - trang 22 SGK Tin học 5
Bài 3: Viết chữ lên hình vẽ - trang 27 SGK Tin học 5
Bài 4: Trau chuốt hình vẽ - trang 30 SGK Tin học 5
Bài 5: Thực hành tổng hợp - trang 32 SGK Tin học 5

3. Học và chơi cùng máy tính

Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học toán 5 - trang 3 SGK Tin học 5
Bài 2: Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder - trang 51 SGK Tin học 5
Bài 3: Luyện tập nhanh tay, tinh mắt với phần mềm The Monkey Eyes

4. Em học gõ 10 ngón

Bài 1: Những gì em biết (trang 59) - SGK Tin học 5
Bài 2: Luyện gõ các kí tự đặc biệt - trang 67 SGK Tin học 5
Bài 3: Luyện gõ từ và câu - trang 73 SGK Tin học 5
Bài 4: Đánh giá kĩ năng gõ bàn phím - trang 77 SGK Tin học 5

5. Em tập soạn thảo

Bài 1: Những gì em biết (trang 79) - SGK Tin học 5
Bài 2: Tạo bảng trong văn bản - trang 88 SGK Tin học 5
Bài 3: Chèn hình ảnh vào văn bản - trang 92 SGK Tin học 5
Bài 4: Thực hành tổng hợp - trang 93 SGK Tin học 5

6. Thế giới logo của em

Bài 1: Tiếp tục với câu lệnh lặp - trang 97 SGK Tin học 5
Bài 2: Thủ tục trong Logo - Trang 103 SGK Tin học 5
Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp) - trang 107 SGK Tin học 5
Bài 4: Thế giới hình học trong Logo - trang 115 SGK Tin học 5
Bài 5: Viết chữ và làm tính trong Logo - trang 119 SGK Tin học 5
Bài 6: Thực hành tổng hợp - trang 123 SGK Tin học 5

7. Em học nhạc

Bài 1: Những gì em biết (trang 129) - SGK Tin học 5
Bài 2: Ghi nhạc bằng Encore - trang 134 SGK Tin học 5
Bài 3: Ghi nhạc bằng Encore (tiếp) - trang 143 SGK Tin học 5