Trang chủ > Lớp 11 > Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 11

Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 11

Giới thiệu về Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 11

Ảnh Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 11 Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 11 gồm 38 bài viết là các bài soạn văn theo chương trình Ngữ văn 11.
Vào phủ Chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự) - Lê Hữu Trác
Tổng quan: Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương) - Ngữ văn 11
Tổng quan về tác phẩm: Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)
Tổng quan tác phẩm: Thương vợ (Trần Tế Xương)
Tác phẩm: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)
Tác phẩm: Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương
Tổng quan: Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ
Tổng quan tác phẩm: Bài ca ngắn đi trên bãi cát - Cao Bá Quát
Tổng quan tác phẩm: Lẽ ghét thương - Nguyễn Đình Chiểu
Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)
Tác phẩm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn - Chu Mạnh Trinh
Khái quát chung về tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
Tổng quan tác phẩm: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu
Tổng quan tác phẩm: Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm
Tổng quan: Hai đứa trẻ - Thạch Lam
Tổng quan: Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân
Tổng quan: Hạnh phúc của một tang gia - Vũ Trọng Phụng
Tổng quan tác phẩm: Chí Phèo - Nam Cao
Tổng quan tác phẩm: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Nguyễn Huy Tưởng
Tổng quan về đoạn trích: Tình yêu và thù hận - Uy-li-am Sếch-xpia
Tổng quan về tác phẩm: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
Tổng quan tác phẩm: Hầu trời (Tản Đà)
Tổng quan tác phẩm: Vội vàng (Xuân Diệu)
Tổng quan về tác phẩm: Tràng Giang - Huy Cận
Tổng quan tác phẩm: Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử
Tổng quan về tác phẩm: Chiều tối - Hồ Chí Minh
Tổng quan về tác phẩm: Từ ấy - Tố Hữu
Tổng quan về tác phẩm: Lai tân - Hồ Chí Minh
Bài thơ: Nhớ đồng - Tố Hữu

Mục lục Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 11

Vào phủ Chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự) - Lê Hữu Trác
Tổng quan: Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương) - Ngữ văn 11
Tổng quan về tác phẩm: Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)
Tổng quan tác phẩm: Thương vợ (Trần Tế Xương)
Tác phẩm: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)
Tác phẩm: Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương
Tổng quan: Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ
Tổng quan tác phẩm: Bài ca ngắn đi trên bãi cát - Cao Bá Quát
Tổng quan tác phẩm: Lẽ ghét thương - Nguyễn Đình Chiểu
Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)
Tác phẩm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn - Chu Mạnh Trinh
Khái quát chung về tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
Tổng quan tác phẩm: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu
Tổng quan tác phẩm: Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm
Tổng quan: Hai đứa trẻ - Thạch Lam
Tổng quan: Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân
Tổng quan: Hạnh phúc của một tang gia - Vũ Trọng Phụng
Tổng quan tác phẩm: Chí Phèo - Nam Cao
Tổng quan tác phẩm: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Nguyễn Huy Tưởng
Tổng quan về đoạn trích: Tình yêu và thù hận - Uy-li-am Sếch-xpia
Tổng quan về tác phẩm: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
Tổng quan tác phẩm: Hầu trời (Tản Đà)
Tổng quan tác phẩm: Vội vàng (Xuân Diệu)
Tổng quan về tác phẩm: Tràng Giang - Huy Cận
Tổng quan tác phẩm: Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử
Tổng quan về tác phẩm: Chiều tối - Hồ Chí Minh
Tổng quan về tác phẩm: Từ ấy - Tố Hữu
Tổng quan về tác phẩm: Lai tân - Hồ Chí Minh
Bài thơ: Nhớ đồng - Tố Hữu
Tổng quan bài thơ: Tương tư - Nguyễn Bính
Bài thơ: Chiều xuân - Anh Thơ
Tổng quan tác phẩm: Tôi yêu em - A.X.Pu-Skin
Nội dung: Bài thơ số 28 - Ta-go
Tổng quan tác phẩm: Người trong bao - Sê-khốp
Tổng quan tác phẩm: Người cầm quyền khôi phục uy quyền - V.Huy-Gô
Tổng quan tác phẩm: Về luân lí xã hội ở nước ta - Phan Châu Trinh
Tổng quan về tác phẩm: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ph.Ăng-ghen
Tổng quan về tác phẩm: Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh