Trang chủ > Lớp 5 > Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 5

Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 5

Giới thiệu về Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 5

Ảnh Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 5 Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 5 gồm 2 phần:
Phần Giải bài tập Lịch sử 5: gồm 29 bài. Nội dung cụ thể các bài như sau: Bài 1- Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định; Bài 2- Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước;...
Phần Giải bài tập Địa Lí 5: gồm 29 bài. Nội dung cụ thể các bài như sau: Bài 1- Việt Nam – đất nước chúng ta; Bài 2- Địa hình và khoáng sản;...
Tóm lại, Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 5 có tất cả 58 bài, hướng dẫn các em học sinh cách trả lời câu hỏi trong cuốn bài tập Lịch Sử và Địa Lí 5 từ đó năm chắc hơn các kiến thức đã được học.

Mục lục Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 5

Giải bài tập Lịch sử 5

Bài 1: Bình Tây Đại nguyên soái - Trương Định (Lịch Sử 5)
Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước - trang 7 Lịch Sử 5
Bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế - Trang 9 Lịch Sử 5
Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX - Trang 10 Lịch Sử 5
Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du - Trang 13 Lịch Sử 5
Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước - Trang 15 Lịch Sử 5
Bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Trang 16 Lịch Sử 5
Bài 8: Xô viết Nghệ – Tĩnh - Trang 18 Lịch Sử 5
Bài 9: Cách mạng mùa thu - Trang 21 Lịch Sử 5
Bài 10: Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập - Trang 22 Lịch Sử 5
Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945) - Trang 23 Lịch Sử 5-
Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo - Trang 25 Lịch Sử 5
Bài 13: Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước - Trang 28 Lịch Sử 5
Bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp - Trang 32 Lịch Sử 5
Bài 15: Chiến thằng Biên giới thu – đông 1950 - Trang 33 Lịch Sử 5
Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới - Trang 36 Lịch Sử 5
Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Trang 38 Lịch Sử 5
Bài 18: Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954) - Trang 40 Lịch Sử 5
Bài 19: Nước nhà bị chia cắt - Trang 42 Lịch Sử 5
Bài 20: Bến Tre đồng khởi - Trang 44 Lịch Sử 5
Bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta - Trang 46 Lịch Sử 5
Bài 22: Đường Trường Sơn - Trang 48 Lịch Sử 5
Bài 23: Sấm sét đêm giao thừa - Trang 50 Lịch Sử 5
Bài 24: Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không - Trang 51 Lịch Sử 5
Bài 25: Lễ kí Hiệp định Pa-ri - Trang 55 Lịch Sử 5
Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập - Trang 56 Lịch Sử 5
Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước - Trang 58 Lịch Sử 5
Bài 28: Xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình - Trang 60 Lịch Sử 5
Bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay - Trang 64 Lịch Sử 5

Giải bài tập Địa Lí 5

Bài 1: Việt Nam – đất nước chúng ta - Trang 66 Địa lí 5
Bài 2: Địa hình và khoáng sản - Trang 68 Địa lí 5
Bài 3: Khí hậu - Trang 72 Địa lí 5
Bài 4: Sông ngòi - Trang 74 Địa lí 5
Bài 5: Vùng biển nước ta - Trang 78 Địa lí 5
Bài 6: Đất và rừng - Trang 79 Địa lí 5
Bài 7: Ôn tập - Trang 82 Địa lí 5
Bài 8: Dân số nước ta - Trang 83 Địa lí 5
Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư - Trang 84 Địa lí 5
Bài 10: Nông nghiệp - Trang 87 Địa lí 5
Bài 11: Lâm nghiệp và thủy sản - Trang 89 Địa lí 5
Bài 12: Công nghiệp - Trang 91 Địa lí 5
Bài 13: Công nghiệp (tiếp theo) - Trang 93 Địa lí 5
Bài 14: Giao thông vận tải - Trang 96 Địa lí 5
Bài 15: Thương mại và du lịch - Trang 99 Địa lí 5
Bài 16: Ôn tập - Trang 101 Địa lí 5
Bài 17: Châu Á - Trang 102 Địa lí 5
Bài 18: Châu Á (tiếp theo) - Trang 105 Địa lí 5
Bài 19: Các nước láng giềng của Việt Nam - Trang 107 Địa lí 5
Bài 20: Châu Âu - Trang 109 Địa lí 5
Bài 21: Một số nước ở Châu Âu - Trang 113 Địa lí 5
Bài 22: Ôn tập (tiếp theo)
Bài 23: Châu Phi - Trang 116 Địa lí 5
Bài 24: Châu Phi (tiếp theo) - Trang 118 Địa lí 5
Bài 25: Châu Mĩ - Trang 120 Địa lí 5
Bài 26: Châu Mĩ (tiếp theo) - Trang 123 Địa lí 5
Bài 27: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực - Trang 126 Địa lí 5
Bài 28: Các đại dương trên thế giới - Trang 130 Địa lí 5
Bài 29: Ôn tập cuối năm - Địa lí 5