Trang chủ > Lớp 9 > Lý thuyết & 140 câu trắc nghiệm Tin học 9

Lý thuyết & 140 câu trắc nghiệm Tin học 9

Giới thiệu về Lý thuyết & 140 câu trắc nghiệm Tin học 9

Ảnh Lý thuyết & 140 câu trắc nghiệm Tin học 9 Lý thuyết & 140 câu trắc nghiệm Tin học 9 gồm 14 bài viết là các bài trắc nghiệm và lý thuyết bám sát chương trình Tin học 9.
Tin học 9 từ bài 1 đến bài 14:
1: Từ máy tính đến mạng máy tính
2: Mạng thông tin toàn cầu Internet
3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet
4: Tìm hiểu thư điện tử
5: Bảo vệ thông tin máy tính
6: Tin học và xã hội
7: Phần mềm trình chiếu
8: Bài trình chiếu
9: Định dạng trang chiếu
10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu
11: Tạo các hiệu ứng động
12: Thông tin đa phương tiện
13: Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity
14: Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker

Mục lục Lý thuyết & 140 câu trắc nghiệm Tin học 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính - Tin học 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet - Tin học 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet - Tin học 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử - Tin học 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính - Tin học 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Tin học và xã hội - Tin học 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Phần mềm trình chiếu - Tin học 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Bài trình chiếu - Tin học 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Định dạng trang chiếu - Tin học 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu - Tin học 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Tạo các hiệu ứng động - Tin học 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Thông tin đa phương tiện - Tin học 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 13: Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity - Tin học 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker- Tin học 9