Trang chủ > Lớp 6 > Lý thuyết & 270 câu trắc nghiệm Địa Lí 6 có đáp án

Lý thuyết & 270 câu trắc nghiệm Địa Lí 6 có đáp án

Giới thiệu về Lý thuyết & 270 câu trắc nghiệm Địa Lí 6 có đáp án

Ảnh Lý thuyết & 270 câu trắc nghiệm Địa Lí 6 có đáp án Lý thuyết & 270 câu trắc nghiệm Địa Lí 6 có đáp án gồm tất cả 22 bài viết. Nội dung cụ thể như sau
Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ
Bài 3: Tỉ lệ bản đồ
.....
Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất
Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất
Lý thuyết & 270 câu trắc nghiệm Địa Lí 6 có đáp án giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức và có cách giải những bài tập trắc nghiệm địa lí bám sát với chương trình được học. Từ đó nâng cao điểm số và giúp các em yêu thích môn học này hơn.

Mục lục Lý thuyết & 270 câu trắc nghiệm Địa Lí 6 có đáp án

Lý thuyết, 270 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 6 chọn lọc có đáp án chi tiết

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Tỉ lệ bản đồ
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 15: Các mỏ khoáng sản
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 17: Lớp vỏ khí
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 23: Sông và hồ
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 24: Biển và đại dương
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất