Trang chủ > Lớp 11 > Văn mẫu lớp 11

Văn mẫu lớp 11

Giới thiệu về Văn mẫu lớp 11

Ảnh Văn mẫu lớp 11 Văn mẫu lớp 11 gồm 47 bài viết là các bài văn mẫu bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Ngữ văn 11.
Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)
Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
Tự tình - Hồ Xuân Hương
Câu cá mùa thu (Thu điếu)
Thương vợ - Trần Tế Xương
Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến
Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương
Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)
Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)
Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu)
Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)
Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)
Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)
Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
Hai đứa trẻ (Thạch Lam)
Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)
Chí Phèo
Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)
Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)
Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)
Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)
Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia)
Văn mẫu lớp 11 Học kì 2
Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học
Hầu trời (Tản Đà)
Vội vàng (Xuân Diệu)
Tràng Giang (Huy Cận)
Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Mục lục Văn mẫu lớp 11

Văn mẫu lớp 11 Học kì 1

Văn mẫu: Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)
Văn mẫu: Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
Văn mẫu: Tự tình - Hồ Xuân Hương
Văn mẫu: Câu cá mùa thu (Thu điếu)
Văn mẫu: Thương vợ - Trần Tế Xương
Văn mẫu: Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến
Văn mẫu: Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương
Văn mẫu: Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)
Văn mẫu: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)
Văn mẫu: Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu)
Văn mẫu: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)
Văn mẫu: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
Văn mẫu: Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học
Văn mẫu: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
Văn mẫu: Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)
Văn mẫu: Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)
Văn mẫu: Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
Văn mẫu: Hai đứa trẻ (Thạch Lam)
Văn mẫu: Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
Văn mẫu: Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)
Văn mẫu: Chí Phèo
Văn mẫu: Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)
Văn mẫu: Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)
Văn mẫu: Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)
Văn mẫu: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)
Văn mẫu: Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia)

Văn mẫu lớp 11 Học kì 2

Văn mẫu: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
Văn mẫu: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học
Văn mẫu: Hầu trời (Tản Đà)
Văn mẫu: Vội vàng (Xuân Diệu)
Văn mẫu: Tràng Giang (Huy Cận)
Văn mẫu: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội
Văn mẫu: Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)
Văn mẫu: Chiều tối (Hồ Chí Minh)
Văn mẫu: Từ ấy (Tố Hữu)
Văn mẫu: Lai tân (Hồ Chí Minh)
Văn mẫu: Nhớ đồng (Tố Hữu)
Văn mẫu: Tương tư (Nguyễn Bính)
Văn mẫu: Chiều xuân (Anh Thơ)
Văn mẫu: Tôi yêu em (Pu-Skin)
Văn mẫu: Bài thơ số 28 (Ta-go)
Văn mẫu: Người trong bao (Sê-khốp)
Văn mẫu: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)
Văn mẫu: Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
Văn mẫu: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)
Văn mẫu: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen)
Văn mẫu: Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)