Trang chủ > Lớp 3 > Giải SBT Tin học lớp 3

Giải SBT Tin học lớp 3

Giới thiệu về Giải SBT Tin học lớp 3

Ảnh Giải SBT Tin học lớp 3 Giải SBT Tin học lớp 3 gồm 6 bài với 30 bài viết. Cụ thể:
1. Làm quen với máy tính với 5 bài viết: Bài 1- Người bạn mới của em (Máy tính có thể giúp em trong các hoạt động nào?.... ); Bài 2- Thông tin xung quanh ta;....
2. Chơi cùng máy tính với 3 bài viết: Bài 1- Trò chơi Blocks; Bài 2- Trò chơi Dots; Bài 3-Trò chơi Sticks;...
3. Em tập gõ bàn phím với 5 bài viết: Bài 1- Tập gõ các phím ở hàng cơ sở; Bài 2- Tập gõ các phím ở hàng trên;...
4. Em tập vẽ với 7 bài viết: Bài 1- Tập tô màu; Bài 2- Tô màu bằng màu nền;...
5. Em tập soạn thảo với 7 bài viết: Bài 1- Bước đầu soạn thảo; Bài 2- Chữ hoa;...
6. Học cùng máy tính với 3 bài viết: Bài 1- Học toán với phần mềm Cùng học Toán 3;...

Mục lục Giải SBT Tin học lớp 3

1. Làm quen với máy tính

Bài 1: Người bạn mới của em - trang 3 SBT Tin học 3
Bài 2: Thông tin xung quanh ta - trang 13 SBT Tin học 3
Bài 3: Bàn phím máy tính - trang 18 SBT Tin học 3
Bài 4: Chuột máy tính - trang 21 SBT Tin học 3
Bài 5: Máy tính trong đời sống - trang 23 SBT Tin học 3

2. Chơi cùng máy tính

Bài 1: Trò chơi Blocks - trang 30 SBT Tin học 3
Bài 2: Trò chơi Dots - trang 34 SBT Tin học 3
Bài 3: Trò chơi sticks - trang 37 SBT Tin học 3

3. Em tập gõ bàn phím

Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở - trang 38 SBT Tin học 3
Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên - trang 40 SBT Tin học 3
Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới - trang 41 SBT Tin học 3
Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng phím số - trang 42 SBT Tin học 3
Bài 5: Ôn tập gõ phím - trang 44 SBT Tin học 3

4. Em tập vẽ

Bài 1: Tập tô màu - trang 47 SBT Tin học 3
Bài 2: Tô màu bằng màu nền - trang 49 SBT Tin học 3
Bài 3: Vẽ đoạn thẳng - trang 51 SBT Tin học 3
Bài 4: Tẩy, xóa hình - trang 54 SBT Tin học 3
Bài 5: Di chuyển hình - trang 55 SBT Tin học 3
Bài 6: Vẽ đường cong - trang 58 SBT Tin học 3
Bài 7:Sao chép màu từ màu có sẵn - trang 62 SBT Tin học 3

5. Em tập soạn thảo

Bài 1: Bước đầu soạn thảo - trang 64 SBT Tin học 3
Bài 2: Chữ hoa - trang 70 SBT Tin học 3
Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ - trang 75 SBT Tin học 3
Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng - trang 79 SBT Tin học 3
Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã - trang 83 SBT Tin học 3
Bài 6: Luyện gõ - trang 87 SBT Tin học 3
Bài 7: Ôn tập - trang 90 SBT Tin học 3

6. Học cùng máy tính

Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học Toán 3 - trang 95 SBT Tin học 3
Bài 2: Học làm công việc gia đình với phần mềm Tidy Up - trang 105 SBT Tin học 3
Bài 3: Học tiếng Anh với phần mềm Alphabet Blocks - trang 108 SBT Tin học 3