Trang chủ > Lớp 7 > Giải VBT Ngữ văn 7

Giải VBT Ngữ văn 7

Giới thiệu về Giải VBT Ngữ văn 7

Ảnh Giải VBT Ngữ văn 7 Giải VBT Ngữ văn 7 gồm 2 tập.
Tập 1: gồm 17 bài với tổng số 67 bài viết.
Tập 2: gồm 17 bài với tổng số 50 bài viết.
Tổng hợp, Giải VBT Ngữ văn 7 gồm tất cả 117 bài viết, giúp cho các em học sinh hoàn thành tốt các câu hỏi trong VBT Ngữ văn 7 với đủ ý, cách diễn đạt cũng như cách trình bày logic. Qua đó các em hiểu sâu hơn về bài học và đạt được kết quả cao trong môn học.

Mục lục Giải VBT Ngữ văn 7

VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 1

Cổng trường mở ra - trang 5 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Mẹ tôi - trang 8 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Từ ghép - trang 11 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Liên kết trong văn bản - trang 13 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 2

Cuộc chia tay của những con búp bê - trang 16 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Bố cục trong văn bản - trang 18 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Mạch lạc trong văn bản - trang 20 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 3

Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình - trang 23 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người - trang 28 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Từ láy - trang 30 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả - Ngữ văn 7
Quá trình tạo lập văn bản - trang 34 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 4

Những câu hát than thân - trang 37 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Những câu hát châm biếm - trang 41 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Đại từ - trang 45 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Luyện tập tạo lập văn bản - trang 47 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 5

Sông núi nước Nam - trang 50 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Phò giá về kinh - trang 52 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Từ hán việt - trang 54 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Trả bài tập làm văn số 1 - trang 56 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Tìm hiểu chung về văn biểu cảm - trang 58 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 6

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra - trang 60 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Bài ca Côn Sơn - trang 63 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Từ hán việt (tiếp theo) - trang 65 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Đặc điểm của văn bản biểu cảm - trang 68 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm - trang 69 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 7

Sau phút chia li - trang 71 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Bánh trôi nước - trang 74 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Quan hệ từ - trang 75 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Luyên tập cách làm văn biểu cảm - trang 76 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 8

Qua đèo ngang - trang 80 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Bạn đến chơi nhà - trang 83 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Chữa lỗi về quan hệ từ - trang 84 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Viết bài tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm - VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 9

Xa ngắm thác núi Lư - trang 88 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Từ đồng nghĩa - trang 90 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Cách lập ý của bài văn biểu cảm - trang 93 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 10

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh - trang 96 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê - trang 99 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Từ trái nghĩa - trang 102 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người - trang 103 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 11

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá - trang 106 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Từ đồng âm - trang 109 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Trả bài tập làm văn số 2 - VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm - trang 113 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 12

Cảnh khuya, Rằm tháng giêng - trang 116 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Thành ngữ - trang 119 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm - VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học - trang 123 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 13

Tiếng gà trưa - trang 125 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Điệp ngữ - trang 127 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học - trang 129 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Làm thơ lục bát - trang 130 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 14

Một thứ quà của lúa non: Cốm - trang 134 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Chơi chữ - trang 138 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Chuẩn mực sử dụng từ
Ôn tập văn biểu cảm - trang 139 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 15

Sài Gòn tôi yêu - trang 143 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Mùa xuân của tôi - trang 146 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Luyện tập sử dụng từ - trang 149 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Trả bài tập làm văn số 3 - Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 16

Ôn tập tác phẩm trữ tình - trang 152 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Ôn tập phần tiếng việt - trang 154 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 - Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 17

Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) - trang 162 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo) - trang 166 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1
Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả - trang 170 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

VBT Ngữ Văn 7 Tập 2

Bài 18

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất - trang 3 VBT Ngữ văn 7 tập 2
Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - trang 7 VBT Ngữ văn 7 tập 2
Tìm hiểu chung về văn nghị luận - trang 11 VBT Ngữ văn 7 tập 2

Bài 19

Tục ngữ về con người và xã hội - trang 15 VBT Ngữ văn 7 tập 2
Rút gọn câu - trang 20 VBT Ngữ văn 7 tập 2
Đặc điểm của văn bản nghị luận - trang 22 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận - trang 24 VBT Ngữ văn 7 tập 2

Bài 20

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - trang 27 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Câu đặc biệt - trang 30 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận - trang 32 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận - trang 36 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2

Bài 21

Sự giàu đẹp của tiếng việt - trang 39 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Thêm trạng ngữ cho câu - trang 42 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh - trang 44 VBT

Bài 22

Thêm trạng ngữ cho câu - trang 47 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Cách làm văn lập luận chứng minh - trang 49 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Luyện tập lập luận chứng minh - trang 52 VBT Ngữ Văn 7 tập 2

Bài 23

Đức tính giản dị của Bác Hồ - trang 56 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động - trang 60 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh - Ngữ văn 7 tập 2

Bài 24

Ý nghĩa của văn chương - trang 64 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) - trang 65 VBT
Luyện tập viết đoạn văn chứng minh - trang 68 VBT

Bài 25

Ôn tập văn nghị luận - trang 72 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích - trang 77 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu - trang 75 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2

Bài 26

Sống chết mặc bay - trang 80 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Cách làm bài văn lập luận giải thích - trang 83 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Luyện tập lập luận giải thích - trang 86 VBT Ngữ văn 7 tập 2
Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích - Ngữ văn 7 tập 2

Bài 27

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - trang 92 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) - trang 94 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề - trang 96 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2

Bài 28

Ca Huế trên sông Hương - trang 100 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Liệt kê - trang 102 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Tìm hiểu chung về văn bản hành chính - trang 107 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2

Bài 29

Quan Âm Thị Kính - trang 110 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy - trang 113 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Văn bản đề nghị - trang 115 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2

Bài 30

Ôn tập phần văn - trang 117 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Dấu gạch ngang - trang 120 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Văn bản báo cáo - trang 124 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2

Bài 31

Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2 - trang 127 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo - trang 133 VBT
Ôn tập về phần tập làm văn - trang 136 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2

Bài 32

Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2 - trang 141 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Kiểm tra tổng hợp cuối năm - trang 142 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2

Bài 33

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - Kì 2 - trang 146 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2
Hoạt động ngữ văn - trang 149 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2

Bài 34

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7) - trang 154 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2