Trang chủ > Lớp 10 > Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 10

Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 10

Giới thiệu về Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 10

Ảnh Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 10 Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 10 gồm 38 bài viết là các bài soạn văn bám sát theo nội dung chương trình Ngữ văn 10.
Các bài gồm:
Thể loại Sử thi
Chiến thắng Mtao Mxây
Thể loại Truyền thuyết
Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy
Uy-lít-xơ trở về
Ra-ma buộc tội
Thể loại Truyện cổ tích
Tấm cám
Thể loại Truyện cười
Tam đại con gà
Nhưng nó phải bằng hai mày
Thể loại ca dao
Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa
Ca dao hài hước
Tỏ lòng
Tác giả Nguyễn Trãi
Cảnh ngày hè
Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nhàn
Tác giả Nguyễn Du
Đọc Tiểu Thanh kí
Tại Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng
Cảm xúc mùa thu
Thơ Hai-Kư của Ba Sô
Lầu Hoàng Hạc
Nỗi oan của người phòng khuê
Khe chim kêu
Phú sông Bạch Đằng
Đại cáo Bình Ngô
Tựa "Trích diễm thi tập"
Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn
Chuyện chức phán sự đền Tản Viên
Hồi trống Cổ Thành
Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
Trao duyên
Nỗi thương mình
Chí khí anh hùng
Thề nguyền

Mục lục Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 10

Thể loại Sử thi - Ngữ Văn 10
Chiến thắng Mtao Mxây - Ngữ Văn 10
Thể loại Truyền thuyết - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy - Sách giáo khoa Ngữ Văn 10
Uy-lít-xơ trở về - Sách giáo khoa Ngữ Văn 10
Ra-ma buộc tội - Sách giáo khoa Ngữ Văn 10
Thể loại Truyện cổ tích - Sách giáo khoa Ngữ văn 10
Tấm cám - Sách giáo khoa Ngữ Văn 10
Thể loại Truyện cười - Ngữ Văn 10
Tam đại con gà - Sách giáo khoa Ngữ Văn 10
Nhưng nó phải bằng hai mày - Sách giáo khoa Ngữ Văn 10
Thể loại ca dao - Ngữ Văn 10
Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa - Sách giáo khoa Ngữ Văn 10
Ca dao hài hước - Ngữ văn 10
Tỏ lòng - Ngữ Văn 10
Tác giả Nguyễn Trãi - Ngữ Văn 10
Cảnh ngày hè - Sách giáo khoa Ngữ Văn 10
Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ngữ Văn 10
Nhàn - Sách giáo khoa Ngữ Văn 10
Tác giả Nguyễn Du - Ngữ Văn 10
Đọc Tiểu Thanh kí - Sách giáo khoa Ngữ Văn 10
Tại Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng - Ngữ Văn 10
Cảm xúc mùa thu - Ngữ Văn 10
Thơ Hai-Kư của Ba Sô
Lầu Hoàng Hạc
Nỗi oan của người phòng khuê
Khe chim kêu
Phú sông Bạch Đằng - Ngữ Văn 10
Đại cáo Bình Ngô - Ngữ Văn 10
Tựa - Ngữ Văn 10
Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn - Ngữ Văn 10
Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Ngữ văn 10
Hồi trống Cổ Thành - Ngữ Văn 10
Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ - Ngữ Văn 10
Trao duyên - Ngữ Văn 10
Nỗi thương mình - Ngữ Văn 10
Chí khí anh hùng - Ngữ Văn 10
Thề nguyền