Trang chủ > Lớp 9 > Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 9

Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 9

Giới thiệu về Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 9

Ảnh Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 9 Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 9 gồm 41 bài viết là nội dung bài thơ, nội dung tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử tác giả...

Mục lục bài viết:

Ngữ văn 9 Học kì 1

Phong cách Hồ Chí Minh

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (bài trích trong Tuyên bố của hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, không có tác giả)

Chuyện người con gái Nam Xương

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Hoàng Lê nhất thống chí

Tác giả Nguyễn Du - Truyện Kiều

Chị em Thúy Kiều

Cảnh ngày xuân

Kiều ở lầu Ngưng Bích

Mã Giám Sinh mua Kiều

Thúy Kiều báo ân báo oán

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Lục Vân Tiên gặp nạn

Đồng chí

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Đoàn thuyền đánh cá

Bếp lửa

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Ánh trăng

Làng

Lặng lẽ Sa Pa

Chiếc lược ngà

Cố hương

Những đứa trẻ

Mục lục Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 9

Tác giả tác phẩm lớp 9

Tổng quan: Phong cách Hồ Chí Minh
Tổng quan: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Tổng quang: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Tổng quan tác phẩm: Chuyện người con gái Nam Xương
Tổng quan: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Tồn quan về tác phẩm: Hoàng Lê nhất thống chí
Tổng quan về: Tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều
Tổng quan đoạn trích: Chị em Thúy Kiều
Tổng quan về đoạn trích: Cảnh ngày xuân
Tổng quan về đoạn trích: Kiều ở lầu Ngưng Bích
Đoạn trích: Mã Giám Sinh mua Kiều
Đoạn trích: Thúy Kiều báo ân báo oán
Tổng quan về tác phẩm: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Trích đoạn: Lục Vân Tiên gặp nạn
Tổng quan về tác phẩm: Đồng chí
Tổng quan về: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Tổng quan về bài thơ: Đoàn thuyền đánh cá
Nội dung bài thơ: Bếp lửa (Bằng Việt)
Bài thơ: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Nguyễn Khoa Điềm)
Tổng quan tác phẩm: Ánh trăng
Tổng quan tác phẩm: Làng (Kim Lân)
Tác phẩm: Lặng lẽ Sa Pa
Tổng quan tác phẩm: Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)
Tổng quan về tác phẩm: Cố hương (Lỗ Tấn)
Tổng quan tác phẩm: Những đứa trẻ
Tổng quan về tác phẩm Bàn về đọc sách
Tổng quan về: Tiếng nói của văn nghệ
Tổng quan: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Tác phẩm: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten
Tổng quan tác phẩm: Con cò (Chế Lan Viên)
Tổng quan về bài thơ: Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)
Tổng quan bài thơ: Viếng lăng Bác (Viễn Phương)
Tổng quan tác phẩm: Sang thu (Hữu Thỉnh)
Tổng quan về tác phẩm: Nói với con (Y Phương)
Tổng quan về tác phẩm: Mây và sóng
Tổng quan về tác phẩm Bến Quê
Tổng quan về tác phẩm: Những Ngôi sao xa xôi
Tổng quan về tác phẩm: Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang
Tổng quan về tác phẩm: Bố của Xi- mông
Tổng quan về vở kịch: Bắc Sơn
Tổng quan về tác phẩm: Tôi và chúng ta